Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vici-subsidies voor vier RUG-onderzoekers

01 februari 2011

Vier wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Zij ontvangen een Vici uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Landelijk kent NWO vandaag 32 subsidies toe, een investering zo’n 48 miljoen euro in toptalent. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

Vici is, net zoals de andere subsidies uit de Vernieuwingsimpuls, bestemd voor vernieuwende en grensverleggende onderzoekers. Met de premie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Hiermee is Vici niet alleen een impuls voor de onderzoekers die zelf een Vici krijgen, maar creëert NWO ook ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers.

Dit jaar schreven 215 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. Vijftien procent van de aanvragers krijgt dus een Vici toegekend. Het percentage goede voorstellen is echter veel hoger. Dat betekent dat NWO door beperkte middelen helaas opnieuw hele goede onderzoekers af moet wijzen.

De Vernieuwingsimpuls

De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Over NWO

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoekers en toponderzoek, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Lijst met gehonoreerde RUG-onderzoekers

Harvesting the sun... safely
Prof. dr. R.G.M. (Roberta) Croce (v), 28-08-1968, Turijn (Italië), RUG
Deze studie richt zich op de mechanismen die planten gebruiken om zich te beschermen tegen schade door licht terwijl ze toch van fotosynthese gebruikmaken. Het complexe systeem van de fotosynthetische membraam is nog verre van opgehelderd, en de moleculaire mechanismen zijn ook nog lang niet allemaal begrepen. Het doel van dit project is om met een geïntegreerde biologische en fysische benadering de betrokken mechanismen op te helderen.

Het DNA-kopieerapparaat onder de loep
Prof. dr. A.M. (Antoine) van Oijen (m), 06-05-1972, Drunen, RUG – Single-Molecule Biophysics
Elk organisme dient haar DNA te dupliceren tijdens celdeling. Dit complexe proces wordt uitgevoerd door een groot aantal eiwitten die het DNA ontrafelen en er twee identieke kopieën van maken. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe microscopietechnieken te ontwikkelen om te begrijpen hoe de verschillende eiwitten met elkaar samenwerken.

Coenzym-A opnieuw in de aandacht
Prof.dr. O.C.M. (Ody) Sibon (v), 03-10-1964, Bergen op Zoom, UMCG
Coenzym-A is een welbekende essentiële cofactor voor de stofwisseling. Toch is in 2001 gevonden dat verminderd CoA metabolisme ook samen gaat met voortschrijdend verlies van neuronale functie. Dit onderzoek probeert de reden voor deze en andere onverwachte observaties te vinden waarbij Coenzym-A in niet-metabolische processen een rol lijkt te spelen. Er zal gebruik gemaakt worden van een fruitvliegmodel waarmee op gerichte wijze CoA niveau kan worden gemeten en gemanipuleerd. Zie ook: persbericht UMCG

The End of Darkness: How the Universe Ionized its Gas
Prof. dr. S. (Saleem) Zaroubi (m), 14-10-1963, Nazareth (Israël), RUG – Kapteyn Instituut
About 400 million years after the Big-Bang the Universe started forming its first stars and galaxies.
Radiation from these objects transformed completely ionized cosmic gas. This project aims at detecting and understanding this process using the LOFAR radio telescope.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30

Meer nieuws