Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vakgroep rechtstheorie publiceert themanummer ‘legisprudence’

16 februari 2011

Leden van de vakgroep Rechtstheorie hebben tijdens het openingscongres van het Groningen Centre for Law and Governance ‘Regulating the Public Interest’ (2009) het manuscript gepresenteerd van een gezamenlijke publicatie over zelfregulering.

Deze bijdragen zijn onlangs gepubliceerd in een ‘special issue’ van het internationale tijdschrift ‘Legisprudence’ (Oxford, Hart Publishing), onder redactie van Marc Hertogh en Pauline Westerman.

Voor meer informatie, zie: www.ingentaconnect.com

Laatst gewijzigd:19 augustus 2019 08:41

Meer nieuws