Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuw geneesmiddel remt groei tumoren vanuit de alvleesklier

16 februari 2011

RUG/UMCG-oncologe prof. Liesbeth de Vries was een van de onderzoekers naar een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van alvleesklierkanker. Zij ontdekten dat het middel de groei van vergevorderde neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier de kans op overleving van de patiënten zonder dat de tumoren groeien, doet toenemen. Niet eerder werd een onderzoek naar deze zeldzame ziekte op deze schaal uitgevoerd; 410 patiënten uit 18 landen en 82 behandelcentra namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn deze week in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift de New England Journal of Medicine gepubliceerd.

Deze vorm van alvleesklierkanker is een relatief zeldzame ziekte, die per jaar bij zo’n 1.700 mensen wordt vastgesteld. Voor de behandeling van deze zeldzame ziekte is veel specifieke kennis nodig, patiënten worden daarom vaak in een aparte, gespecialiseerde centra behandeld. In deze studie is voor de behandeling een doelgerichte therapie gegeven, gericht op een specifieke tumoreigenschap.

Alleen patiënten bij wie de tumor het voorafgaande jaar nog groeide, mochten aan het onderzoek deelnemen. De helft van de patiënten kreeg het medicijn, de andere helft een placebo, beide in combinatie met een verder zo goed mogelijk ondersteunende zorg. Als bij regelmatige controle bleek dat de behandeling geen effect had, konden patiënten die het placebo kregen alsnog het medicijn krijgen. Een vergelijking van de resultaten liet vervolgens zien dat het geneesmiddel zorgde voor een verdubbeling van de overleving zonder tumorgroei. Daarom is het een goede aanvulling kan zijn op bestaande behandelmethoden.
 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:57

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...