Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Modal existential wh-constructions

10 februari 2011

Promotie: dhr. R. Simik, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Modal existential wh-constructions

Promotor(s): prof.dr. J. Koster

Faculteit: Letteren

 

Modale existentiële wh-constructies in beeld gebracht

Radek Simik’s proefschrift is een grondige studie van de syntaxis, semantiek en typologie van modale existentiële wh-constructies - het laatste hoofdtype van wh-constructies (naast vraagzinnen en relatiefzinnen) dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Simik beargumenteert dat een goede analyse van deze constructies ook tot een beter begrip leidt van een veelheid aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan de syntaxis en semantiek van argumentstructuur, event-structuur, existentiële predicaten, wh-verplaatsing, coverte modaliteit en verplichte controle. Simik bepleit een radicaal nieuwe analyse van modale existentiële wh-constructies.

Wh-zinnen zijn vraagzinnen die beginnen met ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘waarom’ of ‘wanneer’. Het kernidee is dat ze niet, zoals eerder werd aangenomen, een gewoon object zijn van het werkwoord waardoor ze geselecteerd worden (een predicaat dat een bestaanstoestand uitdrukt of een toestand van beschikbaarheid, of een complex predicaat dat tot zo’n toestand leidt), maar juist een toegevoegd onafhankelijk argument. Zo’n argument is een integraal onderdeel van de complexe event-structuur van het matrixwerkwoord - de ‘event-extensie’ - en als zodanig karakteriseert het de mogelijke ontwikkelingen van de toestand of gebeurtenis zoals gedenoteerd door dat werkwoord. De voorgestelde analyse verklaart verscheidene ogenschijnlijk ongemotiveerde eigenschappen van modale existentiële wh-constructies, inclusief hun beperkte bereik, modaliteit en syntactische distributie aan de ene kant, en hun relatieve vrijheid wat betreft de interne syntactisch opbouw aan de andere kant. De analyse onthult ook een tot nu toe onbekende maar opmerkelijk nauwe relatie tussen modale existentiële wh-constructies en ‘purpose clauses’ zoals in het Engels.

Radek Simik (Tsjechoslowakije, 1982) studeerde aan Palacky University Olomouc. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Center for Language and Cognition Groningen aan de Faculteit der Letteren. Simik werkt nu als postdoc aan de linguïstiekafdeling van de universiteit van Potsdam.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws