Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vijf miljoen voor onderzoek naar zeer efficiënte plastic zonnecellen

23 februari 2011

De stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft vijf miljoen euro toegekend om een focusgroep voor zonnecelonderzoek in te stellen bij het Zernike Institute for Advanced Materials van de Rijksuniversiteit Groningen. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het College van Bestuur leggen daar nog één miljoen euro bij, in de vorm van vier promotieplaatsen en de organisatie van vijf internationale conferenties over het thema.

Het onderzoek moet resulteren in plastic’zonnecellen die in 2020 klaar zijn voor grootschalige productie en toepassing.

De focusgroep staat onder leiding van prof.dr. Kees Hummelen die zich al langer bezig is met de ontwikkeling van plastic zonnecellen. Het thema van de focusgroep luidt ‘Next generation organic photovoltaics.

Een multidisciplinair team van fysici en chemici van het Zernike Institute for Advanced Materials gaat in de komende tien jaar onderzoek doen naar een nieuwe generatie plastic zonnecellen. Voor het einde van dit decennium moeten die klaar zijn voor massale toepassing bij voordelige en duurzame elektriciteitsopwekking.

Die ambitie houdt in dat het rendement, de levensduur en de kostprijs van plastic zonnecellen en de duurzaamheid van de gebruikte materialen en processen sterk verbeterd moeten worden. De nadruk ligt onder andere op de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie halfgeleiders, waarmee de verschillen tussen de huidige plastic halfgeleiders en de klassieke halfgeleiders op basis van silicium voor een groot deel overbrugd worden.

Als dit lukt, ontstaan spectaculaire nieuwe elektronische materialen die ook buiten het gebied van de zonne-energie van groot belang zijn. Voor het gereedmaken voor grootschalige productie en toepassing zal de focusgroep samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen en industriële partners.

Nieuw funderend energieonderzoek

Een FOM-focusgroep is een wetenschappelijke onderzoeksgroep die onder leiding van een gerenommeerde onderzoeker binnen een (multidisciplinair) onderzoeksthema aan één scherp omschreven wetenschappelijke doelstelling werkt. Een focusgroep krijgt van FOM gedurende circa tien jaar substantiële financiële middelen ter beschikking voor een eigen wetenschappelijk programma, onderzoekers en apparatuur.

Met het instellen van FOM-focusgroepen aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wil FOM de komende jaren het bestaande (funderend) energieonderzoek in Nederland een substantiële verrijkende impuls geven. Door via focusgroepen nieuw onderzoek van hoge kwaliteit te faciliteren, beoogt FOM de Nederlandse positie in het internationale energieonderzoek te verstevigen.

Geselecteerd uit zeven instellingen

Op de call for proposals van FOM om een focusgroep voor funderend energieonderzoek bij hun instelling onder te brengen dienden zeven verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen een voorstel in. Behalve het Groningse voorstel honoreerde FOM ook het voorstel ingediend door FOM-instituut AMOLF in Amsterdam met het thema ‘Light management in new photovoltaic materials’.

Meer informatie

Prof.dr. Kees Hummelen
Over FOM en energieonderzoek: www.fom.nl/energie

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:48
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws