Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dr Sabrina Corbellini ontvangt Nicolaas Muleriusstipendium 2011

16 februari 2011

Het Nicolaas Muleriusstipendium 2011 is toegekend aan dr Sabrina Corbellini, Rosalind Franklin Fellow bij de Faculteit der Letteren. Het Nicolaas Muleriusstipendium ten bedrage van 25.000 euro wordt om de vijf  jaar toegekend aan een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen die opmerkelijke resultaten heeft bereikt. De uitreiking vindt plaats op 18 februari 2011 tijdens de afscheidsplechtigheid van Rector Magnificus Frans Zwarts.

Sabrina Corbellini (Italië, 1969) is als mediëviste verbonden aan de afdeling Oudere Nederlandse Letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde Duitse letterkunde aan de universiteit van Bologna (doctoraal cum laude 1993) en promoveerde in 2000 aan de universiteit Leiden bij Prof.dr Frits van Oostrom op een proefschrift getiteld Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der doechden en de Italiaanse Fiore di Virtù. Dit onderzoek tracht een relatie te leggen tussen het middeleeuwse Nederlands en het middeleeuwse Italiaans.

In de jaren na 2000 werkte dr Corbellini aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de afdeling Middeleeuwse Geschiedenis. In 2008 kwam ze naar Groningen, waar ze een ERC Starting Grant verwierf van de European Research Council (ERC) voor het project Holy Writ & Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages, een historisch onderzoek naar middeleeuwse bijbels in de volkstaal.

Corbellini let daarbij vooral op de relatie die leken destijds met die bijbels hadden. Konden gewone mensen in het vijftiende-eeuwse Europa in hun eigen huis de bijbel lezen?' vraagt zij zich af. 'En wat betekende dat voor die mensen?'
Vaak wordt gedacht dat pas bij de komst van het protestantisme de bijbel toegankelijk werd voor iedereen. Corbellini vermoedt echter dat de 'bevrijding van de bijbel' niet zo sterk aan de protestanten te danken is als vaak wordt beweerd. In haar onderzoek ontdekte ze dat ook daarvóór al veel bijbels in de volkstaal circuleerden. Niet alleen in Italië, maar ook in Nederland, Engeland en Frankrijk. 'Ik wilde weten hoe dat zat. In kaart brengen hoeveel van die bijbels er waren, maar vooral hoe ze gebruikt werden. Lagen ze in de bibliotheek of hadden de lezers echt interactie met de tekst?'

Nicolaas Muleriusfonds

De Stichting Nicolaas Muleriusfonds is in 1991 in het leven geroepen met als doel bij te dragen aan de ontplooiing van de Rijksuniversiteit Groningen als een klassieke, internationaal opererende wetenschappelijke instelling met een brede culturele uitstraling. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar wetenschapsgebieden die waardevolle bijdragen aan dat profiel leveren, maar bij het verwerven van financiële middelen in een ongunstige positie zitten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Rector Magnificus en oud-rectoren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij gelegenheid van het tweede lustrum van het fonds in 2001 is een stipendium ten bedrage van 25 duizend euro ingesteld, dat bij elk lustrumjaar wordt toegekend. De uitreiking van het stipendium aan dr Corbellini zal plaatsvinden op vrijdag 18 februari 2011 om 15.00 uur in de Martinikerk te Groningen, als onderdeel van een bijzondere academische zitting ter gelegenheid van het terugtreden als Rector Magnificus van Prof.dr Frans Zwarts.

Contact: dr S. Corbellini

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:46

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...

 • 12 november 2018

  Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme 2018

  Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme 2018