Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Geert Boering ontvangt Sacha Tanja Penning

18 januari 2011

Emeritus hoogleraar kaakchirurgie aan de RUG prof.dr. Geert Boering ontving 12 januari 2011 op de drukbezochte opening van de jaarlijkse figuratieve kunstbeurs 'Real Is Me 11' in Amsterdam uit handen van juryvoorzitter Wim Pijbes (directeur Rijksmuseum Amsterdam) een prijs voor zijn inspanning omtrent de Hoogleraren Portrettengalerij van de RUG: de Sacha Tanja Penning.
Een waardering voor zijn jarenlange inzet voor deze Portretten Galerij. Hij blies de traditie nieuw leven in dat hooggeleerden hun portret kunnen aanbieden aan de RUG, versoepelde de regelgeving hieromtrent (bijvoorbeeld schenkingsmogelijkheid bij leven, wat veel plezieriger is), stelde portfolio's van goede portretschilders samen en wierf hiermee kandidaat-schenkers en zorgde ervoor dat de RUG een ANBI-instelling werd hetgeen de belastingtechnische kant veraangenaamde.
Hij zorgde ervoor dat de RUG thans beschikt over een zich steeds verder uitbreidende staalkaart van hoogwaardige, hedendaagse portretkunst. Hij  deed en doet dat geheel belangeloos en tegen menige stroom van bureaucratie en afwijkende opvattingen over bijvoorbeeld hedendaags realisme in. Bijkomende voordelen zijn ondermeer dat de afgelopen jaren voor ruim 500.000 euro aan opdrachten is uitgezet onder schilders, een expositieruimte die door allerlei bezoekers wordt aangedaan en ieder jaar feestelijke aanbiedingsrondes van de nieuwste aanwinsten in het Academiegebouw waarbij zij collegae en wetenschappers ontmoeten.

Bron: Groninger Gezinsbode, 14 januari 2011

Portrettengalerij: http://www.rug.nl/museum/galerij/index


Laatst gewijzigd:05 januari 2018 12:36

Meer nieuws