Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Geert Boering ontvangt Sacha Tanja Penning

18 januari 2011

Emeritus hoogleraar kaakchirurgie aan de RUG prof.dr. Geert Boering ontving 12 januari 2011 op de drukbezochte opening van de jaarlijkse figuratieve kunstbeurs 'Real Is Me 11' in Amsterdam uit handen van juryvoorzitter Wim Pijbes (directeur Rijksmuseum Amsterdam) een prijs voor zijn inspanning omtrent de Hoogleraren Portrettengalerij van de RUG: de Sacha Tanja Penning.
Een waardering voor zijn jarenlange inzet voor deze Portretten Galerij. Hij blies de traditie nieuw leven in dat hooggeleerden hun portret kunnen aanbieden aan de RUG, versoepelde de regelgeving hieromtrent (bijvoorbeeld schenkingsmogelijkheid bij leven, wat veel plezieriger is), stelde portfolio's van goede portretschilders samen en wierf hiermee kandidaat-schenkers en zorgde ervoor dat de RUG een ANBI-instelling werd hetgeen de belastingtechnische kant veraangenaamde.
Hij zorgde ervoor dat de RUG thans beschikt over een zich steeds verder uitbreidende staalkaart van hoogwaardige, hedendaagse portretkunst. Hij  deed en doet dat geheel belangeloos en tegen menige stroom van bureaucratie en afwijkende opvattingen over bijvoorbeeld hedendaags realisme in. Bijkomende voordelen zijn ondermeer dat de afgelopen jaren voor ruim 500.000 euro aan opdrachten is uitgezet onder schilders, een expositieruimte die door allerlei bezoekers wordt aangedaan en ieder jaar feestelijke aanbiedingsrondes van de nieuwste aanwinsten in het Academiegebouw waarbij zij collegae en wetenschappers ontmoeten.

Bron: Groninger Gezinsbode, 14 januari 2011

Portrettengalerij: http://www.rug.nl/museum/galerij/index


Laatst gewijzigd:24 augustus 2021 15:41

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...