Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Anne Ruth Mackor: ‘Nederlandse strafrechters hebben te veel autonomie’

27 januari 2011

Artsen, rechters, advocaten – veel professionals vinden dat regels hun werk onmogelijk maken. Rechtsfilosoof en ethicus prof. mr. dr. A.R. Mackor laat een tegengeluid horen. 'Rechters kunnen er niet altijd goed tegen als ze worden gewezen op de grenzen van hun autonomie. En dat is gevaarlijk', zo stelt ze in een artikel in Mr. van 27 januari 2011.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws