Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Belief biased reasoning in anxiety disorders

10 januari 2011

Promotie: mw. M.S. Vroling, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Belief biased reasoning in anxiety disorders

Promotor(s): prof.dr. P.J. de Jong

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Relatie tussen angstige overtuigingen en angststoornis onderzocht

Mensen die lijden aan een angststoornis hebben angstige overtuigingen zoals bijvoorbeeld ‘ik krijg een hartaanval als ik mijn hart snel voel kloppen’. Ook zij hebben uiteraard al vaak kunnen ervaren dat hun angstige overtuigingen niet waar zijn. Immers, iedereen heeft weleens hartkloppingen en daar is bij de meeste mensen nooit een hartaanval op gevolgd. Toch blijven mensen met een angststoornis sterk in dit soort angstige overtuigingen geloven.

Maartje Vroling maakt in haar proefschrift duidelijk dat mensen die lijden aan een angststoornis geneigd zijn om informatie die betrekking heeft op hun angst te beoordelen met behulp van de vuistregel ‘wat ik geloof is waar’. Deze impliciete vuistregel voorkomt dat angstige overtuigingen worden bijgesteld, zelfs als er afdoende bewijs is dat ze onwaar zijn.

Het is overigens niet zo dat alleen mensen met een angststoornis deze vuistregel gebruiken. Wanneer het gaat om het beoordelen van informatie die betrekking heeft op sterke overtuigingen, zoals bijvoorbeeld ‘sporten is gezond’, maakt vrijwel iedereen gebruik van deze vuistregel. Vroling concludeert dat mensen die deze vuistregel in sterke mate toepassen langer vasthouden aan angstige ideeën die onjuist blijken te zijn dan mensen met een minder sterke neiging om deze vuistregel toe te passen. Op deze manier lopen mensen die deze vuistregel sterk toepassen wellicht meer risico op het ontwikkelen van een angststoornis. Nader onderzoek zou dat moeten uitwijzen, waarbij eerst een goed instrument moet worden ontwikkeld om angstige overtuigingen te meten.

Maartje Vroling (Den Haag, 1981) studeerde psychologie in Nijmegen en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Klinische Psychologie van de RUG. Het werd gefinacierd door NWO. Vroling is als psycholoog en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Gelderse Roos in Tiel en is tevens docent Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.