Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Coordination in planning and scheduling. An organizational and behavioral perspective

13 januari 2011

Promotie: dhr. C. de Snoo, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Coordination in planning and scheduling. An organizational and behavioral perspective

Promotor(s): prof.dr.ir. J.C. Wortmann, prof.dr.ir. G.J.C. Gaalman

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Beter inzicht in de kwaliteit van planning

Planners maken plannen en passen deze aan in een dynamische omgeving. Veel planningsonderzoek richt zich voornamelijk op oplossingstechnieken voor specifieke planningsproblemen. Promovendus Cees de Snoo hanteert echter een andere, organisatorische benadering bij detailplanning. Zijn proefschrift omvat vijf empirische studies met resultaten van vragenlijsten, interviews, casestudies en laboratoriumexperimenten. Het onderzoek toont aan dat goed afgestemde plannen vragen om een goed ontworpen en goed presterend afstemmingsproces. Het draagt bij aan een beter inzicht in de variabelen die van invloed zijn op de kwaliteit van planning.

In studie 1 komt aan de orde dat bedrijven voor het besturen en beheersen van hun planningsprestaties niet alleen instrumenten gebruiken om de kwaliteit van het plan te meten, maar ook om de kwaliteit van het planningsproces te meten. Deze laatste worden vooral gebruikt in planningssituaties met veel onzekerheid.

Studie 2 laat zien hoe planners geconfronteerd worden met een grote diversiteit aan planverstorende gebeurtenissen en een enorme tijdsdruk. Daarom is een goed passend organisatieontwerp nodig; hiervoor presenteert De Snoo een procedure om het proces van het verwerken van verstoringen te structureren.

Studies 3, 4 en 5 laten zien hoe de planningsprestatie beïnvloed wordt door fysieke afstand tussen planners en werkvloer, coördinatievorm, beleefde taakafhankelijkheid, informatietransparantie en het delen van doelen.

Cees de Snoo (Harderwijk, 1981) studeerde technische bedrijfswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Momenteel werkt hij bij de Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden.

 

Zie ook: http://www.rug.nl/feb/nieuws/archief/2011/110107SnooPhD

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws