Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Filosofiesymposium voor scholieren: Rede & Religie

05 januari 2011

Op vrijdag 7 januari organiseert de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de Faculteit Wijsbegeerte en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap het jaarlijkse Filosofiesymposium voor scholieren. Het symposium behandelt het eindexamenonderwerp voor het schoolvak Filosofie: Rede & Religie.

Vanuit de drie noordelijke provincies, maar ook vanuit Zwolle, Den Helder en Amersfoort, komen scholieren en hun filosofiedocenten naar de Rijksuniversiteit om deel te nemen aan dit symposium. De Scholierenacademie kon 125 scholieren en docenten van de bijna 200 aanmeldingen toelaten.

Het symposium start met een centrale lezing door prof.mr.dr. Fokko Oldenhuis, verbonden als hoogleraar Religie en Recht aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid én Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. In dit inleidende college gaat prof. Oldenhuis in op de relatie tussen religie en staat. De titel van zijn college is 'Trainen in tolerantie, maar hoe? Over het 'dempen' van religieuze opvattingen binnen het publieke domein'. De centrale vraag zal zijn: Moet geloof uit het publieke domein verbannen worden, of juist niet?

Na de inleidende lezing zijn er twee workshoprondes, met een keuze uit in totaal tien workshops. Scholieren discussiëren met filosofen en godsdienstwetenschappers over het centrale thema. Staan rede en religie tegenover elkaar? Of gaan ze hand in hand?

's Morgens staan de filosofen Locke, Taylor, Anselmus, Hume en Habermas en hun theorieën op het programma. 's Middags, na een gezamenlijke lunch, wordt aandacht besteed aan 'filosofie in de praktijk': hoe komen al deze filosofische thema's terug in ons dagelijks leven? Hoe ziet religie op Second Life er uit? Wat is sjamanisme en welke rol speelt het in de westerse wereld? Hoe zit het met het geloof in genezing in de Pinkstergemeentes? Welke rol spelen de verschillende opvattingen over (christelijke) religie bij HIV/AIDS-bestrijding in Oeganda? En tot slot: wat is de overeenkomst tussen voetbal en religie?

Het afsluitende college wordt verzorgd door Gili Yaron en Annet Boog, (oud)studenten en teaching assistants van de faculteit Wijsbegeerte. In hun college gaan zij in op de theorie van Michel Foucault, een van de moeilijkste teksten uit de eindexamenbundel 'Rede en religie '. Zij behandelen het begrip van macht dat in deze tekst naar voren komt door het te koppelen aan de veel besproken documentaire 'Beperkt houdbaar ' van Sunny Bergman. Worden wij zelf misschien gevormd door zichtbare en onzichtbare vormen van macht? De titel van het college is: 'Onzichtbare macht: hoe de schoonheidsindustrie mensen maakt '.

Het jaarlijkse Filosofiesymposium voor scholieren wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar is dat voor het laatst Rede en Religie. Volgend jaar is het thema Vrije Wil.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.rug.nl/scholieren/filosofiesymposium.
Het symposium duurt van 10.15 – 16.00 uur, en vindt plaats in het Academiegebouw (Broerstraat 5) en het Harmoniegebouw (Oude Kijk in 't Jatstraat 26) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact:
- Esther Marije Klop, coördinator RUG Scholierenacademie, e.m.klop rug.nl, 050-363 8184
- Katherine Gardiner, studie-adviseur Faculteit Wijsbegeerte, k.e.gardiner rug.nl,  050-363 6157

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:56

Meer nieuws