Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The link of asthma outcome with AMP responsiveness and airway pathology

13 december 2010

Promotie: dhr. F. Volbeda, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The link of asthma outcome with AMP responsiveness and airway pathology

Promotor(s): prof.dr. D.S. Postma, prof.dr. W. Timens

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Astma kan echt verdwijnen

Een klein deel van de mensen met astma groeit volledig over die ziekte heen, blijkt uit onderzoek van promovendus Franke Volbeda.

Sommige astmapatiënten hebben op een gegeven moment geen klachten of luchtwegafwijkingen meer, ook niet als ze stoppen met hun medicijnen. Of de astma ook echt in ‘complete remissie’ gaat stond tot nog toe niet vast, omdat bij veel patiënten nog steeds overgevoelige luchtwegen werden gevonden als dit werd getest.

Volbeda vergeleek de ontstekingsreactie in de luchtwegen na inademen van een prikkelende stof, AMP, bij astmapatiënten met en zonder overgevoelige luchtwegen. De eerste groep liet na het inademen van AMP een toename van ontstekingscellen zien, de tweede niet. “Dit zou erop kunnen wijzen dat deze laatste groep ook echt volledig over de astma is heengegroeid”, schrijft Volbeda.

Volbeda onderzocht ook biopten uit de luchtwegwand. Hij vond bij patiënten in complete remissie (en zonder reactie op AMP en histamine) relatief weinig eosinofiele ontstekingscellen. Dit zijn cellen die, eenmaal geactiveerd, stoffen uitscheiden die voor veel schade aan de luchtwegen kunnen zorgen. Een opvallende bevinding is verder dat een verdikt basaalmembraan - hét kenmerk van astma - even dik is bij patiënten als bij ex-patiënten. Volgens Volbeda is die dan ook niet bepalend voor de overgevoeligheid van de luchtwegen.

Franke Volbeda (Groningen, 1976) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij deed zijn promotieonderzoek bij het Groningen Research Institute for Asthma and COPD van het UMCG. Het werd medegefinancierd door het Nederlands Astma Fonds en GlaxoSmithKline. Volbeda is in opleiding tot internist in het Martini Ziekenhuis en zal over een half jaar zijn opleiding voortzetten in het UMCG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws