Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Individualism, nationalism, ethnocentrism and authoritarianism evidence from Flanders by means of structural equation modeling

09 december 2010

Promotie: dhr. T. Toharudin, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Individualism, nationalism, ethnocentrism and authoritarianism evidence from Flanders by means of structural equation modeling

Promotor(s): prof.dr. H Folmer

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Vlaams nationalisme, etnocentrisme, individualisme en autoritarisme

Als gevolg van allerlei constitutionele hervormingen lijkt België soms als natie uiteen te vallen. De identificatie van de inwoners van het land met een Belgische natie is altijd al relatief zwak geweest, ook voordat het proces van federalisering begon. Als gevolg van diverse grondwetsherzieningen heeft de Belgische natie bovendien concurrentie gekregen van de Waalse en Vlaamse gewesten, die eveneens appelleren aan het identiteitsgevoel van de burger. Vooral de Vlaamse regering voert een politiek van ‘nation building’ uit, die gericht is op het creëren van een Vlaams nationaal bewustzijn.

Nationalisme, etnocentrisme, individualisme en autoritarisme in Vlaanderen zijn al vaak onderzocht. Tot nu toe was echter nooit een longitudinale analyse uitgevoerd, die deze concepten tegelijkertijd en in hun onderlinge samenhang heeft onderzocht. Promovendus Toni Toharudin verrichtte wel zo’n onderzoek, met behulp van ‘Structural Equation Modelling’ (SEM). SEM is een statistische techniek om causale verbanden te toetsen en in te schatten, door uit te gaan van een combinatie van statistische data en kwalitatieve causaliteitsveronderstellingen.

Toharudin concludeert dat etnocentrisme een wederkerige positieve feedback-relatie heeft met zowel autoritarisme als individualisme. Ook werkt autoritarisme individualisme in de hand. Tot slot wordt nationalisme bevorderd door individualisme en etnocentrisme.

Toni Toharudin (Indonesië, 1970) volgde een opleiding tot statisticus. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het ISPO (Interuniversitair Steunpunt Politieke-Opinie-onderzoek) in Leuven en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Toharudin is verbonden aan het Statistics Department van de Padjadjaran Universiteit in Bandung, Indonesië.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...