Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Individualism, nationalism, ethnocentrism and authoritarianism evidence from Flanders by means of structural equation modeling

09 december 2010

Promotie: dhr. T. Toharudin, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Individualism, nationalism, ethnocentrism and authoritarianism evidence from Flanders by means of structural equation modeling

Promotor(s): prof.dr. H Folmer

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Vlaams nationalisme, etnocentrisme, individualisme en autoritarisme

Als gevolg van allerlei constitutionele hervormingen lijkt België soms als natie uiteen te vallen. De identificatie van de inwoners van het land met een Belgische natie is altijd al relatief zwak geweest, ook voordat het proces van federalisering begon. Als gevolg van diverse grondwetsherzieningen heeft de Belgische natie bovendien concurrentie gekregen van de Waalse en Vlaamse gewesten, die eveneens appelleren aan het identiteitsgevoel van de burger. Vooral de Vlaamse regering voert een politiek van ‘nation building’ uit, die gericht is op het creëren van een Vlaams nationaal bewustzijn.

Nationalisme, etnocentrisme, individualisme en autoritarisme in Vlaanderen zijn al vaak onderzocht. Tot nu toe was echter nooit een longitudinale analyse uitgevoerd, die deze concepten tegelijkertijd en in hun onderlinge samenhang heeft onderzocht. Promovendus Toni Toharudin verrichtte wel zo’n onderzoek, met behulp van ‘Structural Equation Modelling’ (SEM). SEM is een statistische techniek om causale verbanden te toetsen en in te schatten, door uit te gaan van een combinatie van statistische data en kwalitatieve causaliteitsveronderstellingen.

Toharudin concludeert dat etnocentrisme een wederkerige positieve feedback-relatie heeft met zowel autoritarisme als individualisme. Ook werkt autoritarisme individualisme in de hand. Tot slot wordt nationalisme bevorderd door individualisme en etnocentrisme.

Toni Toharudin (Indonesië, 1970) volgde een opleiding tot statisticus. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het ISPO (Interuniversitair Steunpunt Politieke-Opinie-onderzoek) in Leuven en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Toharudin is verbonden aan het Statistics Department van de Padjadjaran Universiteit in Bandung, Indonesië.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws