Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Start Groningen Confucius Instituut in Beijing officieel bekrachtigd

15 december 2010

Vrijdag 10 december heeft RUG-collegevoorzitter prof.dr. Sibrand Poppema in de Chinese hoofdstad Beijing de overeenkomst voor de oprichting van een Confucius instituut in Groningen ondertekend. Poppema zette zijn handtekening namens de drie partners: de Hanzehogeschool Groningen, de Gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan Chinese zijde werd de overeenkomst getekend door Hanban, een aan het Chinese ministerie van Onderwijs geaffilieerde organisatie die de Chinese taal en cultuur wereldwijd wil bevorderen. De Communication University China is de Chinese partner voor het Groningen Confucius Instituut.

Het instituut wordt gevestigd bij de Rijksuniversiteit Groningen aan de Boteringestraat in de binnenstad. Directeur wordt mw. Xuefei Knoester-Cao, programma manager bij de afdeling Internationale Samenwerking van de universiteit. De Hanzehogeschool Groningen en de gemeente leveren leden voor het managementteam.

Groningen wordt naast Leiden de tweede Nederlandse stad met een dergelijk Chinees cultureel instituut. Wereldwijd bestaan al enige honderden Confucius instituten.

Het instituut moet de groeiende belangstelling voor China en de Chinese taal en cultuur in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland ondersteunen. Daarnaast heeft het tot taak de economische contacten tussen China en Noord-Nederland te bevorderen.
Voor dat doel zal het instituut zowel cursussen organiseren voor mensen die een culturele belangstelling hebben, als voor bedrijven die commerciële activiteiten willen ontplooien in China. Ook staan culturele uitwisselingen van schrijvers, musici en beeldende kunstenaars op het programma.

Hanban

Het initiatief voor de oprichting is in 2007 door de Hanzehogeschool Groningen genomen. Nadat de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen zich hadden verenigd in een stichting werd in juni 2010 formeel een aanvraag ingediend bij Hanban. Dat is de organisatie die alle Confucius instituten in het buitenland financiert en inhoudelijk begeleidt. In september kreeg burgemeester Peter Rehwinkel tijdens een bezoek aan China al de toezegging dat Hanban positief stond tegenover de aanvraag voor het Groningen Confucius Instituut.

De Chinese regering zal het initiatief met een éénmalige investeringssubsidie van 150.000 US Dollars ondersteunen. Daarnaast zal Hanban belangrijke evenementen van het Groningen Confucius Instituut subsidiëren met jaarlijkse projectmatige bijdragen. Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen leveren ook een financiële bijdrage. Vanaf 2015 zal het nieuwe instituut zich financieel zelf moeten kunnen redden.

Uniek

Met de ondertekening heeft Hanban een unieke beslissing genomen. Sinds begin 2010 is de start van nieuwe Confucius instituten bevroren. Het brede maatschappelijke draagvlak en de veelzijdigheid van de activiteiten die het Groningen Confucius Instituut zal ontplooien, heeft de doorslag gegeven om op dit besluit een uitzondering te maken. De Chinese Ambassade in Den Haag is hierbij een grote steun geweest voor Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...