Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG behoort tot beste werkgevers

13 december 2010

Volgens de bladen Incompany en Intermediair behoort de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tot de beste werkgevers van Nederland. In een medewerkerstevredenheidsonderzoek van Incompany staat de RUG op de eerste plek in de categorie universiteiten, en op de 23e plek in de algehele ranglijst. In het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010 staat de RUG op de 38e plaats.

Incompany

In Incompany 200, het jaarlijks medewerkerstevredenheidonderzoek van zakenblad Incompany, staat de RUG op de 23e plek. Daarmee is de RUG de nummer 1 onder de universiteiten en nummer 2 in de gehele onderwijssector (op een luttele 0,02 van de eerste onderwijsinstelling, Saxion). De RUG krijgt een score van 7,04. Vorig jaar bedroeg deze score nog 6,81, destijds goed voor de 49e plek. Maar liefst 92% van de werknemers heeft plezier in zijn werk. De scores op werksfeer en collegialiteit zijn dit jaar spectaculair verbeterd. Incompany noemt de score van de RUG ‘een voorbode van een verdere opmars.’

Incompany 200 is een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van werknemers bij de 200 grootste werkgevers in Nederland. Het onderzoeksbureau Blauw Research heeft voor Incompany in de afgelopen maanden ruim 70.000 personeelsleden van de grootste bedrijven, overheden en instellingen in Nederland gevraagd hun werkgever te beoordelen. Zij konden rapportcijfers uitdelen in de categorieën functie, arbeidsvoorwaarden, carrière en cultuur.

Intermediair

In het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010 is de RUG de enige onderwijsinstelling in de top 50 van de gecombineerde lijst met zowel profit- als non-profitorganisaties, en, na de provincie Drenthe de tweede noordelijke werkgever op de lijst. (Op de aparte lijst van non-profitorganisaties staat de RUG op de 15e plek.) De ranglijst is gebaseerd op twee deelonderzoeken: een arbeidsvoorwaardenonderzoek en een werktevredenheidsonderzoek. Opvallend is dat de RUG een laag verzuim kent. Het algemene tevredenheidscijfer bij RUG-werknemers is 7,3. In 2008 was dit nog 6,88. In de afgelopen jaren heeft de RUG overigens een constante hoge positie bij het onderdeel werknemerstevredenheid.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2020 09:01

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...