Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG behoort tot beste werkgevers

13 december 2010

Volgens de bladen Incompany en Intermediair behoort de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tot de beste werkgevers van Nederland. In een medewerkerstevredenheidsonderzoek van Incompany staat de RUG op de eerste plek in de categorie universiteiten, en op de 23e plek in de algehele ranglijst. In het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010 staat de RUG op de 38e plaats.   

Incompany

In Incompany 200, het jaarlijks medewerkerstevredenheidonderzoek van zakenblad Incompany, staat de RUG op de 23e plek. Daarmee is de RUG de nummer 1 onder de universiteiten en nummer 2 in de gehele onderwijssector (op een luttele 0,02 van de eerste onderwijsinstelling, Saxion). De RUG krijgt een score van 7,04. Vorig jaar bedroeg deze score nog 6,81, destijds goed voor de 49e plek. Maar liefst 92% van de werknemers heeft plezier in zijn werk. De scores op werksfeer en collegialiteit zijn dit jaar spectaculair verbeterd. Incompany noemt de score van de RUG ‘een voorbode van een verdere opmars.’

 

Incompany 200 is een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van werknemers bij de 200 grootste werkgevers in Nederland. Het onderzoeksbureau Blauw Research heeft voor Incompany in de afgelopen maanden ruim 70.000 personeelsleden van de grootste bedrijven, overheden en instellingen in Nederland gevraagd hun werkgever te beoordelen. Zij konden rapportcijfers uitdelen in de categorieën functie, arbeidsvoorwaarden, carrière en cultuur. 

Intermediair

In het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010 is de RUG de enige onderwijsinstelling in de top 50 van de gecombineerde lijst met zowel profit- als non-profitorganisaties, en, na de provincie Drenthe de tweede noordelijke werkgever op de lijst. (Op de aparte lijst van non-profitorganisaties staat de RUG op de 15e plek.) De ranglijst is gebaseerd op twee deelonderzoeken: een arbeidsvoorwaardenonderzoek en een werktevredenheidsonderzoek. Opvallend is dat de RUG een laag verzuim kent. Het algemene tevredenheidscijfer bij RUG-werknemers is 7,3. In 2008 was dit nog 6,88. In de afgelopen jaren heeft de RUG overigens een constante hoge positie bij het onderdeel werknemerstevredenheid.

 

Voor meer informatie

- mw. drs. Delinah Halvorson-Molen, P en O RUG,

- Rapport Intermediair

- Rapport Incompany

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...