Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Meer dialysepatiënten door te zoute voeding

23 november 2010

Van nierpatiënten die overmatig zout in de voeding gebruiken, gaat de nierfunctie sneller achteruit waardoor nierdialyse nodig wordt. Het verminderen van het zoutgebruik van overmatig naar normaal kan dit al voorkomen en levert dus grote gezondheidswinst op. Dat concluderen onderzoekers van het Universitair Medisch centrum Groningen en het Mario Negri Instituut (Bergamo, Italië). De onderzoekers presenteerden deze resultaten 21 november 2010 op het vooraanstaande Nefrologie congres ASN in Denver. 
 
Nefrologen (nierziekte-specialisten) uit Groningen en Bergamo deden twee verschillende studies (met samen zo’n 550 patiënten) die laten zien dat overmatig zout in de voeding leidt tot versneld nierfunctieverlies, en dat vermijden van overmatig zout gunstige effecten heeft op de nier.  Bij nierpatiënten met overmatig zoutgebruik bleek de nierfunctie sneller achteruit te gaan, zodat dialyse nodig werd. Een dergelijk effect werd al vermoed op grond van het bloeddrukverhogende effect van zout, maar was bij de mens niet eerder aangetoond. Opmerkelijk is echter dat het nierbeschadigende effect van te veel zout in deze studie optrad ondanks een goede bloeddrukregulatie, en ondanks het gebruik van extra plaspillen om de hoeveelheid zout in het lichaam te verminderen.

De oorzaak van de versnelde nierschade is hoogstwaarschijnlijk het hogere eiwitverlies in de urine bij de patiënten die overmatig zout gebruikten. Bovendien bleek het beperken van de zoutinname bij patiënten die ondanks behandeling met medicijnen nog eiwitverlies in de urine hadden, het eiwitverlies beter te remmen dan uitbreiding van de medicijnen. Het zoutgebruik moet dan beperkt worden tot ongeveer 6 gram per dag, de hoeveelheid die ook wordt aanbevolen voor de algemene bevolking.

Deze resultaten laten ondubbelzinnig zien, dat het vermijden van overmatig zout voor nierpatiënten een absolute noodzaak is en dat de schadelijke effecten van overmatig zout op de nier niet volledig worden weggenomen door extra ‘plaspillen’. Daarnaast kan er een grote gezondheidswinst worden verkregen door een relatief kleine correctie van het overmatige zoutgebruik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00
 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:59

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....