Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Werkconferentie 'Op weg naar een duurzame ZernikeCampus'

11 november 2010

Groningen, 11 november 2010 - Duurzaamheid op de ZernikeCampus is het onderwerp van een werkconferentie die de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen op 18 november samen organiseren, uiteraard op de ZernikeCampus. De agenda behelst verschillende invalshoeken voor duurzaamheid: duurzaam bouwen, hernieuwbare energiebronnen en duurzaamheid in het onderwijscurriculum.

De werkconferentie doet een beroep op medewerkers en studenten van de ZernikeCampus om hun eigen ideeën en expertise in te brengen voor een duurzame ontwikkeling van de campus. Ter inspiratie houdt mevr. drs. Tanja Klip, gedeputeerde bodem en milieu van de provincie Drenthe, een inleiding over gebiedsontwikkeling, gevolgd door een presentatie van Kennispark Twente.

Vervolgens gaan deelnemers van hogeschool en universiteit aan de slag in workshops. De beste ideeën en wensen worden als aanbevelingen aangeboden aan de partners in het Akkoord van Groningen. De Akkoordpartners willen de ZernikeCampus verbreden tot een locatie waar kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar vinden; een toplocatie voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

Duurzame energie is daarbij een belangrijk speerpunt. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de ZernikeCampus tot een Science Energie Transitiepark, een proeftuin voor een nieuwe generatie energienetwerken. De bestaande gebouwen van de akkoordpartners worden energiezuinig en duurzaam gemaakt en bij nieuwbouw vormen deze twee zaken ook de belangrijkste prioriteiten. In een nieuw masterplan wordt aandacht besteed aan de (onderwijs)campus, het Science Parc en de relatie tussen beide.

Duurzame inspanningen bij de Rijksuniversiteit Groningen

‘De Rijksuniversiteit Groningen heeft een aantal verplichtingen als het gaat om duurzaamheid, maar doet veel meer,’ legt Dick Jager van de Arbo- en Milieudienst van de RUG uit. ‘We zijn bijvoorbeeld verplicht om alle energiebesparende technische aanpassingen uit te voeren waarvan de investeringen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend met lagere energiekosten. Maar in de nieuwbouw gaan we veel verder. Daar vragen we een tien tot vijftien procent betere energieprestatie dan de wettelijke richtlijn.'

Bij het nieuwe Centrum voor Levenswetenschappen bereikt de universiteit dat met ondergrondse warmteopslag. Het nieuwe gebouw gaat naar verwachting 65% minder energie verbruiken en 40% minder CO2-uitstoot geven dan een vergelijkbaar gebouw dat conventioneel gestookt en gekoeld wordt.

Ook in bestaand gebouwen zoekt de universiteit naar mogelijkheden voor energiebesparing. Jager: 'Per gebouw hebben we energieteams aangesteld; mensen die het gebouw goed kennen en weten waar je kunt besparen. Een echte bottom-up benadering, waarbij we de medewerkers stimuleren tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid.’

Hanzehogeschool Groningen en duurzaamheid

De Hanzehogeschool Groningen sloot zich ruim tien jaar geleden aan bij het landelijke Handvest Duurzaam HBO, een convenant dat in 1999 is afgesloten tussen de hogescholen, de HBO-raad, een aantal ministeries en de stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO).

Ook in het nieuwe strategische plan Koers op Kwaliteit van de Hanzehogeschool Groningen nemen duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een prominente plaats in. Er wordt gestuurd op het verminderen van energieverbruik door gedragsverandering bij medewerkers en studenten en door toepassing van nieuwe technieken voor verwarmen, koelen en ventileren. Ook in de nieuwste gebouwen van de hogeschool op de ZernikeCampus wordt gewerkt met ondergrondse warmte-koude opslag.

Verder wordt van elke opleiding verwacht dat deze aspecten in het curriculum tot uiting komen. Het aantal schools dat AISHE-duurzaamheidssterren* heeft verworven, stijgt tot vijf in 2014. Een succesvol voorbeeld van duurzaamheid in onderwijs en toegepast onderzoek vormt het project van de studenten die met hun dorp 'Duursaamswoude' de GasTerraprijs 2010 wonnen.

Werkconferentie Duurzame ZernikeCampus

 • Datum: 18 november 2010
 • Tijd: 9.00 – 14.00 uur
 • Plaats: Auditorium, Van DoorenVeste, Zernikeplein 11.

Meer informatie over het programma: www.hanze.nl/duurzaamzernike

Noot voor de pers

Informatie:
Dick Jager (Rijksuniversiteit Groningen), d.jager rug.nl,  050-3634575

Karin Ree (Rijksuniversiteit Groningen), C.M.Ree rug.nl,  050-3634686

Steffy Praamstra, Hanzehogeschool Groningen, s.l.praamstra pl.hanze.nl,  050-5955656

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:59

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....