Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mijke Houwerzijl benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees en Vergelijkend Arbeidsrecht

12 november 2010

Mevrouw mr. dr. M.S. Houwerzijl is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees en Vergelijkend Arbeidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zij zal werkzaam zijn bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht.

Mijke Houwerzijl is universitair hoofddocente sociaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Laatst gewijzigd:16 december 2015 11:44

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.