Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mijke Houwerzijl benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees en Vergelijkend Arbeidsrecht

12 november 2010

Mevrouw mr. dr. M.S. Houwerzijl is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees en Vergelijkend Arbeidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zij zal werkzaam zijn bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht.

Mijke Houwerzijl is universitair hoofddocente sociaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Laatst gewijzigd:16 december 2015 11:44

Meer nieuws