Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Artikel rechtenstudent Balfoort gepubliceerd in RMThemis

24 november 2010

Bachelorstudent Willem Balfoort schreef een artikel in het kader van een onderzoeksstage bij de vakgroep Rechtstheorie genaamd: ‘Same-Sex Marriage’ in Californië, Het Amerikaanse federale constitutionele systeem in de praktijk. Het juridisch wetenschappelijk tijdschrift Rechtsgeleerd Magazijn Themis plaatste Balfoorts twaalf pagina’s tellende artikel.

‘Sinds een aantal jaren wordt in de Amerikaanse staat Californië een verbeten juridische strijd gevoerd over de vraag of mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen. Hoewel er sinds 1999 ook voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijkheden tot een zogenaamd ‘domestic partnership’ bestaan, is het ‘huwelijk’ voorbehouden aan mensen van een verschillend geslacht. De ‘same-sex marriage cases’ bieden een in velerlei opzichten boeiende illustratie van het functioneren van het Amerikaanse federale constitutionele systeem in de praktijk, en vooral de rol daarin van de rechters van de deelstaten.’

Willem Balfoort is inmiddels masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeert momenteel aan de University of Wisconsin, Madison in de Verenigde Staten.

Lees het hele artikel ‘Same-Sex Marriage’ in Californië van Willem Balfoort.

Laatst gewijzigd:12 november 2015 09:18

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.