Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kick-off Groningen Talent Group

24 november 2010

Uit ruim 50.000 Groningse studenten en stadjers tussen de 20 en 30 jaar hebben de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen de honderd meest talentvolle jongeren voor de stad geselecteerd. Samen vormen zij de Groningen Talent Group. Op donderdag 25 november vindt de kick-off plaats.

Het programma bestaat uit een ontvangst en een workshop op het Stadhuis, een voorstelling van het Jonge Harten Festival in het Grand Theatre en tot slot een diner in de Martinikerk.

Groningen Talent Group

Het doel van de Groningen Talent Group is tweeledig. Enerzijds proberen de gemeente en de kennisinstellingen hiermee het aanwezige toptalent te binden aan de stad en aan elkaar. Want de kans is groot dat er toekomstige ministers, topsporters of topondernemers tussenzitten. Anderzijds is de groep een hoogwaardige denktank voor uitdagingen en kansen waar Groningen nu of in de toekomst voor staat. Hoe kijkt zo’n talentvolle groep tegen bijvoorbeeld jongerenhuisvesting, ondernemerschap, citymarketing of krimp aan?

Actieve leden zullen ook uitgenodigd worden voor grote evenementen in de stad, zoals Eurosonic/Noorderslag en De Nacht van Kunst & Wetenschap.

City of Talent

Het initiatief voor deze groep komt van City of Talent, de gezamenlijke kenniscampagne van de stad en de grootste kennisinstellingen. Burgemeester Peter Rehwinkel, Rector Magnificus Frans Zwarts en Bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool Groningen Henk Pijlman, zullen de Groningen Talent Group tijdens de bijeenkomst toespreken.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:58

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....