Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Measuring the costs of chapter 11 cases: professional fees in american corporate bankruptcy cases

25 november 2010

Promotie: dhr. S.J. Lubben, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Measuring the costs of chapter 11 cases: professional fees in american corporate bankruptcy cases

Promotor(s): prof.dr. O. Couwenberg

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

Onderzoek naar kosten onder hoofdstuk 11 van de Amerikaanse Faillissementswet

Promovendus Stephen Lubben onderzocht zowel de zeer grote ondernemingen die een reorganisatie onder regie van Chapter 11 van de Amerikaanse Faillissementswet (Bankruptcy Code) uitvoeren - en die onderwerp zijn van veel wetenschappelijke en populaire aandacht - als de kleinere ondernemingen in Chapter 11, die getalsmatig vaker voorkomen. In de Verenigde Staten blijft de regeling van chapter 11 veel aandacht trekken, vooral ook omdat grote ondernemingen als Lehman Brothers, General Motors, en Washington Mutual vele miljoenen dollars betalen om hun weg te vinden door de procedure. Deze enorme bedragen, met daarbij de geleden verliezen voor betrokkenen, leiden vaak tot verhitte discussies waarin gesteld wordt dat de professionals weinig doen in chapter 11, behalve de boedel leegroven.

Maar deze impressionistische verhalen bieden weinig inzicht in de werkelijke omvang van de kosten van chapter 11. Deze zijn van belang omdat zowel internationaal als in eigen land beleidsmakers in toenemende mate worden uitgedaagd om hulpmiddelen te ontwikkelen die de gevolgen van financiële nood verminderen. Lubben presenteert drie brede categorieën modellen: modellen van de totale kosten van chapter 11, modellen van de kosten van advocaten, en modellen van de kosten van financieel adviseurs. Met deze modellen is het mogelijk om zowel historische als toekomstige chapter 11 kosten te onderzoeken, en te vergelijken met de kosten van andere mogelijke oplossingen.

Lubbens concludeert dat zodra een volledig gespecificeerd model wordt gehanteerd, de tijd die een onderneming doorbrengt in Chapter 11 geen relatie meer heeft met de kosten. Verwijzingen naar een zogenaamde ‘burn rate’ van professionals is dus misleidend, daar het vaste of constante kosten voor Chapter 11 veronderstelt. Kosten nemen echter toe en af in relatie tot het beloop van de zaak. ‘Prepackaged’ Chapter 11 gevallen zijn niet significant goedkoper dan de reguliere Chapter 11 gevallen. Zaken aanhangig gemaakt in de staten New York of Delaware kosten niet meer dan elders; in feite lijken deze rechtsgebieden de kosten te verminderen, waarschijnlijk vanwege hun grotere ervaring met complexe Chapter 11 gevallen. ‘Fee examiners’ verminderen niet de kosten van grote Chapter 11 gevallen.

Complexiteit en beloningsstructuur van de advocaten, die mogelijk ook aspecten van complexiteit van de onderneming zijn, zijn de belangrijkste determinanten van de kosten. Omvang van de debiteur is een soort van substituut voor deze factoren, en neemt dan ook in belang af indien deze factoren in een meer omvangrijk model worden gespecificeerd.

Complexiteit kent echter ook schaalvoordelen; lagere kosten resulteren voor de allergrootste, meest complexe gevallen.

Stephen Lubben (Verenigde Staten, 1971) studeerde rechten aan Harvard Law School en werk aan Seton Hall University Law School.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws