Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Studenten orthopedagogiek ‘passen op’ in gezinnen met kind met psychiatrische stoornis

Accare en RUG letten op de kleintjes
02 november 2010

Accare, de gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland, en het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG) van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen zijn samen een project gestart voor gespecialiseerde opvang en begeleiding voor kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar. Het project heeft de naam ‘Accare let op de kleintjes’. Bachelorstudenten doen praktijkervaring op door ‘op te passen’ in gezinnen met een kind met een psychiatrische stoornis. Deze vernieuwende vorm van zorg biedt de ouders tijd voor zichzelf en voor andere kinderen binnen het gezin.

Afgelopen september is het project van start gegaan met vijftien studenten die zijn gekoppeld aan evenzoveel gezinnen. De gezinnen die deelnemen hebben een kind met een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme.

Training

Om de studenten klaar te maken voor hun taak zijn ze getraind door de behandelaren van Accare. Na de matching tussen ouders en student vindt één keer in de drie maanden een evaluatie plaats tussen de hoofdbehandelaar van het kind, de ouders en de student. Daarnaast begeleiden professionals van Accare de studenten in de vorm van maandelijkse supervisie. Zo wordt de kwaliteit van de zorg zorgvuldig bewaakt.

Speeltuin

De bedoeling is dat de studenten één tot twee keer per week oppassen en leuke activiteiten met het kind doen, zoals buitenspelen, naar het zwembad of de speeltuin in de buurt. Op verzoek van de ouders kunnen ze ook coaching bieden door bijvoorbeeld het kind te helpen om de sociale vaardigheden die het leert tijdens de behandeling, thuis of op het speelplein in de praktijk te brengen.

Stressvermindering ouders?

De eerste ervaringen van ouders en studenten zijn positief. De ouders ervaren de hulp als ontlastend en zijn blij met het extra paar handen en de kennis over de problematiek van hun kind. Een kind met een psychiatrische stoornis kan een zware belasting zijn voor ouders. De gespecialiseerde oppas geeft ouders weer ruimte, tijd en energie om aan de rest van het gezin of zichzelf te besteden. Dit komt uiteindelijk ook ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Om te meten of het beoogde resultaat, afname van stress bij ouders, ook daadwerkelijk wordt behaald met deze vorm van zorg, is aan het project een onderzoek gekoppeld. In januari 2011 worden de eerste resultaten verwacht.

Vernieuwende zorg 

Het project is ontstaan binnen het ‘Jonge Kind team’ dat zich richt op diagnostiek en behandeling van jonge kinderen. Femy Wanders, clustermanager behandelzaken Kinderen bij Accare Drenthe/Overijssel: ‘Bij het Jonge Kind team merkten we dat de ouders van bij ons aangemelde kinderen vaak extra ondersteuning nodig hebben om optimaal van onze behandeling te kunnen profiteren. Het mes snijdt dan ook aan meerdere kanten. De stress bij ouders wordt verlaagd, ze hebben meer aan onze andere behandelingen en de behandelaars werken intensief samen met studenten die hierdoor eerder ervaring krijgen in de praktijk. We waren dan ook heel blij dat we snel een partner vonden in het Universitair Ambulatorium Groningen.’

Proef

Het project is nu nog een proef die loopt van september tot en met december 2010. Vanuit het Fonds Psychische Gezondheid is voor de uitvoering van de pilot subsidie verstrekt in het kader van vernieuwing en verbetering van zorg. Wanneer de uitkomsten positief zijn, willen Accare en de RUG deze zorg voor meer gezinnen mogelijk maken. Op dit moment staat er nog een aantal ouders op de wachtlijst.

Het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG) is verbonden aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en in het bijzonder aan Orthopedagogiek en (Klinische) Onderwijskunde. Het vormt voor studenten een schakel tussen theoretische opleiding en praktijk. Het UAG laat de student eerder met de praktijk kennismaken en organiseert hiervoor allerlei activiteiten zoals ‘Accare let op de kleintjes’.

Accare is de gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Behandeling bij Accare vindt vooral ambulant plaats op ongeveer 25 locaties in de vier noordelijke provincies. Daarnaast zijn er klinieken in Smilde en Groningen. In totaal zijn circa 11.000 kinderen bij Accare in behandeling.

Nadere informatie

  • Accare: Yvonne van den Berg, senior communicatieadviseur, tel. 0592- 857056
    RUG: dr. Jelle Drost, hoofd Universitair Ambulatorium Groningen, tel. 050 - 3636493 of drs. Margreet Degen-Klabou, secretaresse Universitair Ambulatorium Groningen, tel. 050 - 3636464
Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:57

Meer nieuws