Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Werklastbeheersing in de noordelijke maakindustrie

30 november 2010
Soepenberg
Soepenberg

Het belang van goede logistieke prestaties is groot voor het segment van klantordergestuurde bedrijven in de maakindustrie. De praktijk laat echter zien dat er met behulp van productieplanning en -beheersing nog grote verbeteringen mogelijk zijn. Het proefschrift van Erik Soepenberg heeft productieplanning en –beheersing tot onderwerp en richt zich daarbij op het concept van de ‘werklastbeheersing’ (Workload Control). Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de werking van het concept in de praktijk en mogelijke bijdragen aan de theorie. Soepenbergs onderzoek bouwt voort op de bestaande expertise aan de RUG op dit gebied.

De inzichten zijn verkregen door een grootschalig empirisch project onder de naam ‘Prestatieverbetering Noordelijke Maakindustrie’, deels gefinancierd door de Europese Unie. Deelnemende bedrijven zijn elk een half jaar intensief ondersteund om hun logistieke prestaties door middel van werklastbeheersing te verbeteren. De analyses en verbeteracties werden ondersteund met het Elance-planningspakket van het participerende adviesbureau Langhout en Cazemier. Met dit pakket werden de ordervoortgang en levertijden systematisch geregistreerd gedurende de projecten.

Het onderzoek resulteerde in een concreet raamwerk en bijbehorende instrumenten om de oorzaken van leverbetrouwbaarheid te detecteren in praktijksituaties. Verder leidde het onder meer tot de verspreiding van wetenschappelijke kennis over werklastbeheersing in de noordelijke maakindustrie.


Curriculum vitae
Erik Soepenberg (Almelo, 1982) studeerde aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Operations en de graduateschool SOM. Momenteel is Soepenberg hogeschooldocent bij de Hanzehogeschool en betrokken bij het lectoraat Arbeidsorganisatie en -productiviteit. Verder is hij werkzaam als docent bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij promoveert op 2 december (14.45u) bij prof.dr.ir. G.J.C. Gaalman. De titel van het proefschrift is: Workload control under diagnosis.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:54

Meer nieuws