Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hélène Vletter-van Dort en Jaap van Manen benoemd in Raad van Commissarissen Nederlandsche Bank

08 oktober 2010

De algemene vergadering van aandeelhouders van De Nederlandsche Bank NV heeft besloten te benoemen als lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank NV: mw. prof.mr. H.M. Vletter-van Dort met ingang van 1 oktober 2010 en prof.dr. J.A. van Manen RA met ingang van 1 januari 2011.

Hélène Vletter-van Dort begon op haar zeventiende aan haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in het bedrijfsrecht. Na een paar jaar in de advocatuur werkzaam te zijn geweest werd ze docent handelsrecht aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 2001 promoveerde. Sinds 2005 is ze hoogleraar bank- en effectenrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en in 2008 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar effectenrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaap van Manen is partner bij accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers en hoogleraar accountantscontrole aan deFaculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij voorzitter van het audit committee van de Algemene Rekenkamer en, evenals Hélène Vletter-van Dort, lid van de Monitoring commissie corporate governance, de voortzetting van de commissie Tabaksblatt. Hij is specialist in corporate governance, ofwel goed ondernemingsbestuur, met bijna 30 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur voor een reeks beursfondsen en grote bedrijven.

De Nederlandsche Bank is de toezichthouder op de financiële sector. De Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Drie zaken zijn daarbij van belang: lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen. Met de benoeming van Vletter en Van Manen zal de Raad van Commissarissen nauwer betrokken zijn bij het toezicht op de Bank. Voor nadere informatie kunt u terecht bij DNB.

Laatst gewijzigd:28 maart 2019 09:57

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.