Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Patrick Van Calster hoogleraar Criminologie

05 oktober 2010

Dr. Patrick Van Calster is per 1 september 2010 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel Criminologie. Van Calster zal de criminologie benaderen vanuit zowel een sociaal-wetenschappelijk als strafrechtelijk perspectief.

Patrick Van Calster studeerde Filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde tot doctor in de Criminologische wetenschappen in 2005 op een proefschrift over de studie van criminele fenomenen, in het bijzonder criminele organisaties, waarbij hij gebruik maakte van de complexiteitswetenschappen. Van Calster was tot voor kort werkzaam als universitair hoofddocent bij het Instituut strafrecht en criminologie aan de Universiteit Leiden.

Onderzoeksgebieden

Van Calsters onderzoeksgebieden en –interesses liggen op het terrein van ethiek en politionele/justitiële praktijken, met een bijzondere interesse voor informatiegestuurde politie en justitie. Hij is onder meer actief redactielid van het criminologische tijdschrift Panopticon, lid van de redactieraad Het Groene Gras bij Boom Juridische Uitgevers, Academic Correspondent voor Journals of Police Studies en lid van het Centrum voor Politiestudies. Hij is actief in Europese onderzoeksnetwerken en publiceert internationaal en nationaal over organisatiecriminologie, criminele fenomenen, narrativiteit, politie en cultural studies.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:22

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.