Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Patrick Van Calster hoogleraar Criminologie

05 oktober 2010

Dr. Patrick Van Calster is per 1 september 2010 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel Criminologie. Van Calster zal de criminologie benaderen vanuit zowel een sociaal-wetenschappelijk als strafrechtelijk perspectief.

Patrick Van Calster studeerde Filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde tot doctor in de Criminologische wetenschappen in 2005 op een proefschrift over de studie van criminele fenomenen, in het bijzonder criminele organisaties, waarbij hij gebruik maakte van de complexiteitswetenschappen. Van Calster was tot voor kort werkzaam als universitair hoofddocent bij het Instituut strafrecht en criminologie aan de Universiteit Leiden.

Onderzoeksgebieden

Van Calsters onderzoeksgebieden en –interesses liggen op het terrein van ethiek en politionele/justitiële praktijken, met een bijzondere interesse voor informatiegestuurde politie en justitie. Hij is onder meer actief redactielid van het criminologische tijdschrift Panopticon, lid van de redactieraad Het Groene Gras bij Boom Juridische Uitgevers, Academic Correspondent voor Journals of Police Studies en lid van het Centrum voor Politiestudies. Hij is actief in Europese onderzoeksnetwerken en publiceert internationaal en nationaal over organisatiecriminologie, criminele fenomenen, narrativiteit, politie en cultural studies.

Laatst gewijzigd:22 januari 2024 09:36

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...