Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium 'De gevangenisstraf van de toekomst'

08 oktober 2010

Veertig jaar geleden ging voor het eerst een groep studenten een middag op bezoek in de gevangenis Norgerhaven, een onderdeel van Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Sindsdien bezoekt een aantal studenten gedurende een jaar maandelijks Norgerhaven om daar te praten met gedetineerden. Op deze manier verwerven studenten inzicht en kennis over het gevangeniswezen en de gevangenen.

Op 8 oktober 2010 organiseert de vakgroep Strafrecht en Criminologie een symposium ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Bezoekgroep Norgerhaven. De hoofdvraag tijdens het symposium is: ‘Moet de gevangenisstraf in zijn huidige vorm blijven bestaan?’ Sprekers zijn o.a. mr. J.P. Balkema, Raadsheer in de Hoge Raad, J. J. H. M. van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland en T. Yntema, Vestigingsdirecteur p.i. Veenhuizen.

Het symposium vindt plaats in de Senaatszaal in het Academiegebouw aan de Broerstraat in Groningen.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:22

Meer nieuws