Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Harmonization by simulation. A contribution to comparable international migration statistics in Europe

28 oktober 2010

Promotie: mw. B. Nowok, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Harmonization by simulation. A contribution to comparable international migration statistics in Europe

Promotor(s): prof.dr.ir. F.J. Willekens

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Nieuw model voor harmonisatie migratiestatistieken

Internationale migratie staat momenteel sterk in de belangstelling. Het onderwerp kent een grote maatschappelijke en beleidsrelevantie. De statistische gegevens op basis waarvan de discussie wordt gevoerd hebben echter een aantal tekortkomingen. De dringende behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare gegevens ten behoeve van een verantwoord migratiebeleid resulteerde in een nieuwe EU-richtlijn die lidstaten verplichten om migratiestatistieken te vervaardigen die beantwoorden aan een geharmoniseerde definitie van migratie. Bij de vervaardiging van gegevens mogen de lidstaten gebruik maken van wetenschappelijk verantwoorde schattingsmethoden die zijn gebaseerd op modellen van migratie. Verschillen in definitie van migratie kunnen zo opgevangen worden. Beata Nowok levert met haar onderzoek een bijdrage aan migratiemodellen die beogen de effecten te kwantificeren van definitieverschillen op de migratiestatistiek.

Nowok presenteert een coherent kader voor de harmonisatie van migratiegegevens. Het uitgangspunt dat de basis vormt voor dat kader is de vaststelling dat migratie een uitkomst is van een onderliggend proces van verplaatsing. Verplaatsing kan verschillende vormen aannemen en resulteren in verblijven van verschillende duur. Die ogenschijnlijk grote verschillen kunnen worden gevat in een model van verplaatsing dat ruimtelijke en temporele aspecten integreert. Dit tijd-ruimte model vormt de basis voor de harmonisatie van migratiestatistieken. In Nowoks proefschrift staan de temporele aspecten, en in het bijzonder de invloed van verblijfsduur, centraal. De verschillen in migratiedefinities die bestaan tussen de lidstaten van de EU zijn in belangrijke mate het gevolg van verschillen in gehanteerde verblijfsduren. De modellen die in dit boek worden ontwikkeld simuleren individuele migratiegeschiedenissen en verschillen in definities en registraties van internationale migratie. Een voordeel van simulatie of experimenten in silico is de controle over opeenvolging van verplaatsingen, definitie van migratie en instrumenten die worden gebruikt om migratiestromen te meten. Het model maakt factoren die een rol speken bij het meten van internationale migratie zichtbaar en laat de effecten zien van verschillen in waarnemingscriteria (observational plans). Nowok besluit met een evaluatie van de vooruitgang die in de lidstaten van de EU is geboekt op het terrein van de migratiestatistiek en laat de betekenis zien van statistische modellen en simulatiemodellen voor de harmonisatie van migratiestatistieken.

Beata Nowok (Polen, 1978) studeerde Quantitative methods and information systems aan de Warsaw School of Economics. Ze verrichtte haar onderzoek bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Nowok werkt als research fellow aan de University of St Andrews.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...