Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Harmonization by simulation. A contribution to comparable international migration statistics in Europe

28 oktober 2010

Promotie: mw. B. Nowok, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Harmonization by simulation. A contribution to comparable international migration statistics in Europe

Promotor(s): prof.dr.ir. F.J. Willekens

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Nieuw model voor harmonisatie migratiestatistieken

Internationale migratie staat momenteel sterk in de belangstelling. Het onderwerp kent een grote maatschappelijke en beleidsrelevantie. De statistische gegevens op basis waarvan de discussie wordt gevoerd hebben echter een aantal tekortkomingen. De dringende behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare gegevens ten behoeve van een verantwoord migratiebeleid resulteerde in een nieuwe EU-richtlijn die lidstaten verplichten om migratiestatistieken te vervaardigen die beantwoorden aan een geharmoniseerde definitie van migratie. Bij de vervaardiging van gegevens mogen de lidstaten gebruik maken van wetenschappelijk verantwoorde schattingsmethoden die zijn gebaseerd op modellen van migratie. Verschillen in definitie van migratie kunnen zo opgevangen worden. Beata Nowok levert met haar onderzoek een bijdrage aan migratiemodellen die beogen de effecten te kwantificeren van definitieverschillen op de migratiestatistiek.

Nowok presenteert een coherent kader voor de harmonisatie van migratiegegevens. Het uitgangspunt dat de basis vormt voor dat kader is de vaststelling dat migratie een uitkomst is van een onderliggend proces van verplaatsing. Verplaatsing kan verschillende vormen aannemen en resulteren in verblijven van verschillende duur. Die ogenschijnlijk grote verschillen kunnen worden gevat in een model van verplaatsing dat ruimtelijke en temporele aspecten integreert. Dit tijd-ruimte model vormt de basis voor de harmonisatie van migratiestatistieken. In Nowoks proefschrift staan de temporele aspecten, en in het bijzonder de invloed van verblijfsduur, centraal. De verschillen in migratiedefinities die bestaan tussen de lidstaten van de EU zijn in belangrijke mate het gevolg van verschillen in gehanteerde verblijfsduren. De modellen die in dit boek worden ontwikkeld simuleren individuele migratiegeschiedenissen en verschillen in definities en registraties van internationale migratie. Een voordeel van simulatie of experimenten in silico is de controle over opeenvolging van verplaatsingen, definitie van migratie en instrumenten die worden gebruikt om migratiestromen te meten. Het model maakt factoren die een rol speken bij het meten van internationale migratie zichtbaar en laat de effecten zien van verschillen in waarnemingscriteria (observational plans). Nowok besluit met een evaluatie van de vooruitgang die in de lidstaten van de EU is geboekt op het terrein van de migratiestatistiek en laat de betekenis zien van statistische modellen en simulatiemodellen voor de harmonisatie van migratiestatistieken.

Beata Nowok (Polen, 1978) studeerde Quantitative methods and information systems aan de Warsaw School of Economics. Ze verrichtte haar onderzoek bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Nowok werkt als research fellow aan de University of St Andrews.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 12 oktober 2018

  Onderzoek moet helpen ouderen met beginnende dementie langer thuis te laten wonen

  De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen. Wanneer ouderen hun autonomie deels verliezen, bijvoorbeeld bij beginnende dementie, is het belangrijk om te weten hoe hun mobiliteit en welzijn eruit ziet. Met die informatie kunnen ouderen en hun mantelzorgers...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...