Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ramadan in Modern Cairo. Young female’s leisure patterns and the politics of piety, unity and authenticity

21 oktober 2010

Promotie: mw. N.M. Saad Aly, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Ramadan in Modern Cairo. Young female’s leisure patterns and the politics of piety, unity and authenticity

Promotor(s): prof.dr. F. Leemhuis

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

 

Moderne beleving ramadan door jonge Egyptische vrouwen

De ramadanmaand is een hoogst commerciële aangelegenheid geworden, waarbij uitingsvormen van vroomheid en ongebreidelde consumptie hand in hand gaan. Nirvana Saad deed onderzoek naar de invloed van moderne factoren (sociaal-economisch, politiek en ruimtelijk) op de perceptie en belevenis van de ramadan door jonge, welvarende Egyptische vrouwen in het hedendaagse Cairo. Haar onderzoek toont aan dat de ramadan een dynamisch ritueel is en een product van mondiale discussies, lokale religieuze overtuigingen en traditionele gebruiken.

Nirvana Saad analyseert verschuivingen in vrijetijdspatronen onder gegoede jonge vrouwen tijdens de vastenmaand ramadan en de discussies die deze tot gevolg hebben. Ze besteedt vooral aandacht aan discussies in zo verre deze dienen als katalysator van meer cruciale kwesties in de hedendaagse Egyptische samenleving. Saad wijst op de invloedrijke culturele politiek waardoor vrijetijdsbezigheden tijdens ramadan in het hedendaagse Cairo worden omgegeven. Ze beschrijft en analyseert de maatschappelijke discussies in Egypte over de rol en betekenis van religie, ‘authentieke’ tradities, gender opvattingen en -verhoudingen, en sociale rechtvaardigheid in het moderne tijdsgewricht.

Vroomheid is in de ramadan ingebed in - en wordt gevormd door - mondiale discoursen over consumentisme, die op hun beurt weer zijn aangepast aan de hang naar vroomheid. Voor bemiddelde jonge vrouwen is consumptie een belangrijke zelftechniek geworden om een religieus zelf te construeren en te ervaren. Dit blijkt vooral uit hun grootverbruik van islamitische goederen tijdens de vastenmaand. Jongeren richten zich tijdens de vastenmaand meer op bezigheden binnen de familie, begeven zich meer onder de lokale gemeenschap en besteden meer tijd aan filantropische projecten. De collectieve aard van de bezigheden tijdens de ramadan kan bij uitstek dienen als bron van empowerment voor vrouwen. Vooral gedurende de vastenmaand neemt de hang naar authenticiteit toe. De ramadan is voor mensen de tijd bij uitstek om hun wereld nieuwe luister bij te zetten door datgene wat zij als oorspronkelijke vormen van hun religieus en cultureel erfgoed zien nieuw leven in te blazen.

Nirvana Saad (Egypte, 1980) studeerde Leisure, Tourism & Environment aan de Universiteit Wageningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....