Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Positron emission tomography in staging and surveillance of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma

06 oktober 2010

Promotie: dhr. C.A. Krabbe, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Positron emission tomography in staging and surveillance of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma

Promotor(s): prof.dr. J.L.N. Roodenburg, prof.dr. P.U. Dijkstra

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Beeldvorming met radioactief suiker geschikt voor diagnose mond- en keelkanker

Het plaveiselcelcarcinoom van mondholte en oropharynx is een veel voorkomende vorm van mond- en keelkanker. Om deze aandoening goed te kunnen behandelen, moet de tumor goed in beeld worden gebracht. Een PET (Positron Emissie Tomografie)-scan met radioactief suiker (18F-FDG) als merkstof is hiertoe zeer geschikt, concludeert UMCG-onderzoeker Christiaan Krabbe.

De radioactieve marker is vooral geschikt voor het detecteren van uitzaaiingen op afstand en kanker elders in het lichaam, zo stelt de promovendus vast. Ook uitzaaiingen in halslymfeklieren kunnen worden opgespoord door 18F-FDG PET. Echter, net als bij de gebruikelijke beeldvorming, blijft het aantonen van kleine halsklieruitzaaiingen moeilijk.

Een nadeel van de markerstof is dat zij niet alleen door kwaadaardig weefsel, maar ook door bijvoorbeeld ontstekingsweefsel kan worden opgenomen. Hierdoor kunnen vals positieve uitslagen optreden. De nauwkeurigheid kan vergroot worden door het gebruik van PET/CT in plaats van PET alleen, zo blijkt. Nader onderzoek op dit terrein is nog nodig.

Nadat patiënten zijn behandeld voor mond- en keelkanker blijft er een verhoogd risico bestaan dat dezelfde kanker terugkomt of nieuwe kanker ontstaat. Vroegtijdig opsporen van deze kanker is van groot belang voor het succes van een eventuele behandeling. 18F-FDG PET blijkt nieuw opgetreden kanker eerder te ontdekken dan de gebruikelijke poliklinische controles.

Christiaan Krabbe (Groningen, 1973) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdelingen Kaakchirurgie en Moleculaire Beeldvorming en Nucleaire Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Medisch Centrum Leeuwarden. Krabbe blijft werkzaam als kaakchirurg in opleiding in het UMCG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws