Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

An Europeanization of the security structure. The security identities of the United Kingdom and Germany

07 oktober 2010

Promotie: mw. M.E. Drent, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: An Europeanization of the security structure. The security identities of the United Kingdom and Germany

Promotor(s): prof.dr. P.M.E. Volten

Faculteit: Letteren

 

Europeanisering veiligheidsidentiteiten Verenigd Koninkrijk en Duitsland

In het proefschrift van Margriet Drent staat de vraag centraal in hoeverre de formatie en veranderingsprocessen van de veiligheidsidentiteiten van het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland tussen 1998 en 2008 van invloed zijn op de Europese veiligheidsstructuur. Ook onderzocht Drent de omgekeerde beïnvloeding van de Europese veiligheidsstructuur op de veiligheidsidentiteiten van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Deze wederzijdse beïnvloeding wordt geanalyseerd door middel van een gematigd holistisch constructivistische theoretische benadering, waarbij de analyseniveaus van actor, structuur en proces aan bod komen. Europeanisering wordt tweeledig gedefinieerd als de mate van een voorkeur voor institutionalisering van veiligheid in de EU en als een weerslag van gedeelde normen en waarden op het gebied van veiligheidsbeleid. Een operationalisering van het constructivisme via aanvullingen op de theorie van veiligheidsgemeenschappen en collectieve identiteitsvorming laat zien hoe en waarom de veiligheidsstructuur tendeert naar een hoge mate van Europeanisering. Een emancipatieproces en divergerende collectieve identiteit ten opzichte van de Verenigde Staten speelt hierin een belangrijke rol. Hoewel vanuit verschillende drijfveren, laten daarnaast zowel de Bondsrepubliek als het Verenigd Koninkrijk een Europeanisering van hun veiligheidsidentiteit zien. Drent concludeert dat er een onderscheidende Europese manier van het voeren van veiligheids- en defensiebeleid is en een gestage trend naar het organiseren van veiligheid in Europese fora.

Margriet Drent (Delfzijl, 1970) studeerde Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij hetGroningen Research Centre for the Study of the Humanities aan de Faculteit der Letteren van de RUG. Drent is docent bij de afdeling Internationale Betrekkingen/Internationale Organisatie en Research Fellow bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 25 mei 2018

  Nieuwe cursusronde Talencentrum: zomer 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een nieuwe cursusperiode aan in de zomer van 2018: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Duits en Spaans. De online inschrijving is geopend! www.rug.nl/ta...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...

 • 23 mei 2018

  Nederlandse vraag naar gas zal flink stijgen door elektrificatie van huizen en transport

  Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals...