Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Stressful life events and adolescents' mental health: the TRAILS study

06 oktober 2010

Promotie: dhr. M.P. Bakker, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Stressful life events and adolescents' mental health: the TRAILS study

Promotor(s): prof.dr. A.J. Oldehinkel, prof.dr. J. Ormel

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Nieuwe inzichten in pesten en gedragsproblemen bij jongeren

Jongens worden vaker gepest als zij geen ‘jongensachtig’ gedrag tonen; meisjes als zij geen ‘meisjesachtig’ gedrag tonen. Of zij vroeger dan gemiddeld in de puberteit komen, maakt daarbij niet uit. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Martin Bakker.

Om het risico op pestgedrag te verminderen, lijkt het belangrijk om kwetsbare jongens meer assertiviteit te leren en kwetsbare meisjes meer zelfcontrole. Maar zo’n sociale vaardigheidstraining alleen is niet genoeg. Kwetsbare jongeren zullen waarschijnlijk het meeste baat hebben bij een schoolbrede aanpak tegen pestgedrag, zo stelt de promovendus. Dit betekent: schoolbrede regels en sancties, trainingen voor docenten, een gericht onderwijsprogramma in de klas, sociale vaardigheidstraining, individuele gesprekken, enzovoort.

Ook stelt Bakker vast dat jongeren die minder zelfcontrole tonen, vaker conflicten met autoriteiten hebben (ouders, school en politie), vooral als ze ook nog vroeg in de puberteit komen. Dit geldt niet alleen voor jongens, maar ook voor meisjes. Dit wijst erop dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan zelfcontrole in deze kwetsbare doelgroep om problemen later in het leven te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het tijdelijk schorsen van school het probleemgedrag alleen maar in stand houdt. Deze strafmaatregel zou daarom zoveel mogelijk moeten worden vermeden, stelt Bakker. Onderzoek naar de manier waarop jongeren op stress reageren zou nog meer theoretisch onderbouwd kunnen worden, stelt de promovendus verder.

Martin Bakker (Heerenveen, 1979) studeerde sociologie te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Interdisciplinair Centrum Psychiatrische Epidemiologie (ICPE) en het onderzoeksinstituut SHARE. Het onderzoek is onderdeel van het Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) project. Bakker werkt inmiddels als onderzoeker bij het NIVEL.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws