Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie: J. Nunes Tendeiro, Some Mathematical Results on Three-Way Component Analysis .

21 oktober 2010

Promotie: dhr. J.N. Tendeiro, 16.15 uur, Academiegebouw (aula), Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Some mathematical results on three-way component analysis
Promotor(s): prof.dr. J.M.F ten Berge, prof.dr. H.A.L Kiers
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 
 
Overzicht van lineair-algebraïsche eigenschappen van driewegmodellen
Onderzoekers hebben vaak te maken met gegevens die boven de gebruikelijke ‘gegevens × variabelenstructuur’ uitgaan. Soms bestaan de gegevens bijvoorbeeld uit matrices die op verschillende tijdstippen zijn verzameld. Gegevens met een dergelijke structuur worden meerweggegevens genoemd. Ze roepen de vraag op naar meerwegtechnieken. Meerwegtechnieken vormen een natuurlijke uitbreiding van tweewegtechnieken. De eerste bijdrage stamt uit 1927 (Hitchcock). In 1966 kwam Tucker met een andere driewegcomponentenanalyse. In 1970 hebben Carroll en Chang en Harshman de methode van Hitchcock herontdekt. Sindsdien is er veel nieuws bijgekomen: veel wiskundige eigenschappen van meerwegmodellen zijn aan het licht gebracht en tal van nieuwe modellen zijn geïntroduceerd. In het proefschrift van Jorge Tendeiro ligt de nadruk op driewegmodellen. Een van zijn doelstellingen was een beknopt overzicht te geven van enkele lineair-algebraïsche eigenschappen van drieweg arrays. Ook hebben we eigenschappen bestudeerd van diverse statistische modellen voor de analyse van drieweggegevens.
 
Jorge Tendeiro (Australië, 1977) studeerde toegepaste statistiek aan de universiteit van Porto in Portugal. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Psychometrische en Statistische Technieken van de RUG, gefinancierd met een Portugese onderzoeksbeurs van de FCT.

Laatst gewijzigd:21 februari 2017 11:17

Meer nieuws