Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie: S.E. Dalley, Women's body image dissatisfaction and restrictive eating behaviour: a tyranny of a thin-ideal or a fear of fat?

14 oktober 2010

Promotie: dhr. S.E. Dalley, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Women's body image dissatisfaction and restrictive eating behaviour: a tyranny of a thin-ideal or a fear of fat?

Promotor(s): prof.dr. A.P. Buunk

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Angst voor dik worden is groter dan de wens om dun te zijn

Simon Dalley onderzocht waarom de meerderheid van de vrouwen in de westerse samenleving ontevreden is over het eigen lichaam. Het blijkt dat vrouwen ontevreden zijn met hun lichaam omdat ze bang zijn om te dik te worden en niet zozeer omdat ze vinden dat ze niet dun genoeg zijn. Volgens Dalley zou het dus kunnen dat ongezonde vormen van afvallen, en daarmee ook eetstoornissen, meer te maken hebben met de angst voor aankomen dan met de wens om dun te zijn.

Waarom voelt de meerderheid van de vrouwen zich ontevreden over haar eigen lichaam in onze maatschappij? En waarom proberen veel vrouwen deze ontevredenheid weg te nemen door op ongezonde manieren af te vallen? In het algemeen wordt aangenomen dat een vrouw zich ongelukkig kan voelen over haar eigen lichaam doordat deze te ver verwijderd lijkt van het extreem dunne ideaalbeeld. Dit ideaalbeeld kan een extern mediabeeld zijn of een geïnternaliseerd ideaalbeeld. Afvallen is dan een poging om dichterbij dit ideaalbeeld te komen en de wens om af te vallen dus geïnspireerd op het dun willen zijn. De resultaten van het promotieonderzoek van Simon Dalley laten echter zien dat vrouwen zich ontevreden kunnen voelen over hun eigen lichaam omdat deze juist te dichtbij lijkt te zijn bij een onaantrekkelijk, dik lichaamsbeeld. Sterker nog, de angst om aan te komen en daarmee dichterbij dit dikke lichaamsbeeld te komen heeft een grotere invloed op eetgedrag en ontevredenheid over het eigen lichaam dan de ingebeelde afstand tot het dunne ideaal. Het zou dus kunnen zijn dat ongezonde vormen van afvallen, en daarmee ook eetstoornissen, meer te maken hebben met de angst voor aankomen dan met thinspiration, de wens om dun te zijn.

Simon Dalley (United Kingdom, 1966) studeerde medische wetenschappen aan de universiteit van Sheffield en deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Psychologie van de RUG, waar hij nu universitair docent is.

Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:22
printView this page in: English

Meer nieuws