Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Criminologiestudent Frank Noteboom wint scriptieprijs Academie voor Wetgeving

23 september 2010

Mr. Frank Noteboom, die aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen de criminologische variant van de strafrechtmaster studeerde, heeft de scriptieprijs 2010 van de Academie voor Wetgeving gewonnen. Van de ingestuurde 26 scripties, met een ruime spreiding van onderwerpen – staats- en bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en privaatrechtelijk – werd zijn scriptie unaniem als beste beoordeeld.

In zijn scriptie over Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel maakt hij een vergelijking tussen de Nederlandse B9-regeling en het Belgische statuut mensenhandel. Naast een juridische vergelijking van beide slachtofferregelingen, onderzoekt hij ook hoe beide regelingen uitwerken voor slachtoffers met een specifieke sociale en culturele achtergrond, de manier waarop dat doorwerkt in het meedoen aan vluchtelingenopvang, het doen van aangifte tegen de daders van mensenhandel en daarmee uiteindelijk ook in de effectiviteit van de vervolging van mensenhandelaren. Op grond van de sociologische, culturele en rechtsvergelijkende informatie die hij geeft, komt hij tot een aantal concrete en gemotiveerde aanbevelingen voor verbetering van beide regelingen.

De jury schrijft in haar rapport dat zij het omvangrijk en gedegen werkstuk met stijgende bewondering heeft gelezen. Zij vond de scriptie origineel door de uitgebreide beschrijving van de context van deze handel in vrouwen en de diepgaande rechtsvergelijking. Bovendien waren de zinvolle aanbevelingen tot aanpassing van de Belgische en Nederlandse regeling goed gemotiveerd. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2000 verbonden.
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:22

Meer nieuws