Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Congres Begrenzing kwalitatieve aansprakelijkheid

10 september 2010

Op maandag 4 oktober 2010 zal in de Aula van het Academiegebouw het congres Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij? plaatsvinden, na de 'Hangmat-uitspraak' en de 'Wilnis-uitspraak' een actueel thema. Het congres wordt georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht in samenwerking met Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sprekers op dit congres zijn:

  • Prof. mr. J. Spier, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, buitengewoon hoogleraar aansprakelijkheidsverzekering in vergelijkend perspectief aan de Universiteit Maastricht
  • Prof. mr. G.E. van Maanen, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht
  • Mw. mr. R.A. Dozy, Vice-president in het Gerechtshof Arnhem
  • Mr. A.J. Van, advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam

De dagvoorzitter is prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht; tevens bijzonder hoogleraar religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:21

Meer nieuws