Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De Groningse Rechtenfaculteit benoemt zes visiting professors

22 september 2010

Dit academisch jaar verwelkomt het Groningen Centre for Law and Governance (GCL) van de Rechtenfaculteit zes visiting professors, die de komende jaren een aantal maanden per jaar in Groningen zullen verblijven. Met het naar Groningen halen van internationaal vooraanstaande wetenschappers geeft het GCL een impuls aan de internationalisering van het juridisch onderzoek. Het visitorsprogramma beoogt duurzame samenwerkingsverbanden tussen de Groningse en buitenlandse onderzoekers tot stand te brengen.

Het Groningen Centre for Law and Governance is een in 2008 door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen opgericht onderzoeksinstituut. Het verricht juridisch onderzoek op het terrein van de interactie tussen publieke en private belangen. In 2009 is samen met het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) opgericht. Het NILG is een open platform voor juridisch onderzoek naar de interactie tussen publieke en private belangen.

Visitorsprogramma

Met het visitorsprogramma, dat een looptijd heeft van vijf jaar, biedt het GCL de kans aan wetenschappers van andere universiteiten om samen te werken met de Groningse onderzoeksgemeenschap. De visiting professors worden aangesteld voor een periode van enkele maanden per jaar, waarin zij, samen met de vakgroepen waarin zij worden ondergebracht, nieuwe onderzoekslijnen zullen uitzetten en gezamenlijke onderzoeksprojecten zullen ontwikkelen. Het visitorsprogramma staat onder leiding van de onlangs aangestelde Academic Director van het GCL, Aurelia Colombi Ciacchi.

Zes visiting professors

Er is breed geworven op een vijftal deelterreinen van het recht. De benoemde hoogleraren komen dan ook niet alleen uit allerlei verschillende landen, ze vertegenwoordigen evenzeer een brede expertise op diverse rechtsgebieden. Benoemd zijn:

  • Michael Bohlander (strafrecht; Durham University, Verenigd Koninkrijk);
  • Suzanne Comtois (publiekrecht; Université de Sherbrooke, Canada);
  • Francesco Giglio (privaatrecht; University of Manchester, Verenigd Koninkrijk)
  • Hanri Mostert (privaatrecht; University of Cape Town, Zuid Afrika)
  • Sir Richard Plender (Europees recht, Judge of the High Court, Queen's Bench Division, 
    Verenigd Koninkrijk)
  • Mauro Zamboni (rechtstheorie; Stockholm University, Zweden).

Zie ook: www.rug.nl/gcl.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 16:18
printView this page in: English

Meer nieuws