Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

UOCG: Geef de leraar z’n vak terug!

15 september 2010

Goede leraren doen niet jaar in jaar uit hetzelfde kunstje. De kennis van de schoolvakken en hoe je deze het best op leerlingen kunt overdragen neemt elke dag toe. Het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG) wil dat leraren veel meer en gemakkelijker met de nieuwste inzichten aan de slag kunnen in hun lessen. Daarom start het dit najaar met een project voor leraren die willen werken aan de grenzen van het leren.

Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs vormen groepen rondom vakdidactici. Vakdidactici zijn lerarenopleiders aan een universiteit of hogeschool die ook onderzoek doen naar wat het best werkt in het onderwijs. De leraren passen nieuwe inzichten toe op hun klassen en meten of hun leerlingen inderdaad beter gaan scoren. Ook gaan ze zelf onderzoeken opzetten, waarbij ze bijvoorbeeld kijken of rekenen op de basisschool wel goed aansluit op wiskunde op de middelbare school.

Een van de vakdidactici van het UOCG is Tim Huijgen, die naast onderzoeker ook leraar geschiedenis is. Hij werkt aan een onderzoek naar ‘contextualiseren in het geschiedenisonderwijs’. Huijgen: 'Leerlingen van nu worden overspoeld met informatie, afkomstig van allerlei media. Het is heel belangrijk dat ze die informatie kunnen plaatsen, dat ze bijvoorbeeld kritisch zijn over de bron ervan. Dit contextualiseren is een belangrijke vaardigheid die bij het vak geschiedenis aan bod komt. Ik ben aan het onderzoeken hoe je dit het best aan leerlingen kunt leren, en ik hoop dat ik via de netwerkgroepen andere leraren dan tips en trucs kan geven die zij in hun lessen kunnen gebruiken.'

De groepen gaan in eerste instantie bezig met de schoolvakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en geschiedenis. In een aantal groepen is nog ruimte voor enkele leraren. Belangstellenden kunnen contact opnemen met projectleider D.W. Maandag via de website van de RUG.

Noot voor de pers

Meer informatie: drs. D.W. (Dik) Maandag, projectleider, tel. 050-363 7963, e-mail: d.w.maandag@rug.nl

Projectachtergrond

Vakdidactische Expertisenetwerken: Kwaliteitsimpuls voor Opleiding, Beroep en Onderwijs (VEKOBO) is een project in het kader van de stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap van het Ministerie van OCW.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...