Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

UOCG: Geef de leraar z’n vak terug!

15 september 2010

Goede leraren doen niet jaar in jaar uit hetzelfde kunstje. De kennis van de schoolvakken en hoe je deze het best op leerlingen kunt overdragen neemt elke dag toe. Het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG) wil dat leraren veel meer en gemakkelijker met de nieuwste inzichten aan de slag kunnen in hun lessen. Daarom start het dit najaar met een project voor leraren die willen werken aan de grenzen van het leren.

Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs vormen groepen rondom vakdidactici. Vakdidactici zijn lerarenopleiders aan een universiteit of hogeschool die ook onderzoek doen naar wat het best werkt in het onderwijs. De leraren passen nieuwe inzichten toe op hun klassen en meten of hun leerlingen inderdaad beter gaan scoren. Ook gaan ze zelf onderzoeken opzetten, waarbij ze bijvoorbeeld kijken of rekenen op de basisschool wel goed aansluit op wiskunde op de middelbare school.

Een van de vakdidactici van het UOCG is Tim Huijgen, die naast onderzoeker ook leraar geschiedenis is. Hij werkt aan een onderzoek naar ‘contextualiseren in het geschiedenisonderwijs’. Huijgen: 'Leerlingen van nu worden overspoeld met informatie, afkomstig van allerlei media. Het is heel belangrijk dat ze die informatie kunnen plaatsen, dat ze bijvoorbeeld kritisch zijn over de bron ervan. Dit contextualiseren is een belangrijke vaardigheid die bij het vak geschiedenis aan bod komt. Ik ben aan het onderzoeken hoe je dit het best aan leerlingen kunt leren, en ik hoop dat ik via de netwerkgroepen andere leraren dan tips en trucs kan geven die zij in hun lessen kunnen gebruiken.'

De groepen gaan in eerste instantie bezig met de schoolvakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en geschiedenis. In een aantal groepen is nog ruimte voor enkele leraren. Belangstellenden kunnen contact opnemen met projectleider D.W. Maandag via de website van de RUG.

Noot voor de pers

Meer informatie: drs. D.W. (Dik) Maandag, projectleider, tel. 050-363 7963, e-mail: d.w.maandag rug.nl

Projectachtergrond

Vakdidactische Expertisenetwerken: Kwaliteitsimpuls voor Opleiding, Beroep en Onderwijs (VEKOBO) is een project in het kader van de stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap van het Ministerie van OCW.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:57

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....