Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Leo Polak Scriptieprijs 2010

26 augustus 2010

De Stichting Leo Polak stelt twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving. Een eerste prijs van € 1.250,-en een tweede prijs van € 500,- De prijzen zullen door een onafhankelijke jury worden toegekend.

 

Naar de prijs kunnen meedingen studenten aan een Nederlandstalige universiteit en Nederlanders of Nederlandstalige Belgen aan een buitenlandse universiteit die in het academische jaar 2009-2010 een masterscriptie hebben voltooid die valt binnen een van de volgende themagebieden:

 

Zingeving en humanisering: Vriendschap vandaag

Humanisering: Autonoom beslissingsrecht en sociale cohesie

Zingeving: Geestelijke weerbaarheid

 

De criteria op basis waarvan de jury de scripties zal beoordelen zijn:

· Wetenschappelijke kwaliteit;

· Oorspronkelijkheid;

· Presentatie en vormgeving.

 

De scriptie moet beoordeeld zijn door een lid van het wetenschappelijke personeel van een Nederlandse of Nederlandstalige Belgische universiteit. Alleen deze persoon kan de scriptie inzenden. De scriptie dient geanonimiseerd te zijn, d.w.z. de naam van de auteur(s) mag niet op de scriptie worden vermeld. De scriptie moet in het Nederlands, Duits of Engels zijn gesteld en is ‘getypt’.

 

De leden van de jury zijn:

Drs. Leo Samama : musicus, componist (voorzitter van de jury);

Mw. drs Ina Brouwer, oud-docent praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek;

Mw. dr. Ulla Jansz, universitair docent feministisch historische humanistiek;

Prof. dr. Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte in het bijzonder m.b.t. humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid;

Prof. dr. Alexander Maas, bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg;

Wim Blokland , humanisticus.

 

Voor nadere inlichtingen: Secretariaat van de Leo Polak Scriptieprijs, Roy Jansen, Universiteit voor Humanistiek, Postbus 797, 3500 AT Utrecht, r.jansen uvh.nl

 

De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2010. Inzendingen uitsluitend als Word bestand op USB-stick of CD-R, vergezeld van 3 geprinte exemplaren en een brief van de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert waarom de scriptie voor bekroning in aanmerking komt. Inzenden bij het bovenstaande adres.
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:21

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.