Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Academische pabo gaat van start

25 augustus 2010

Dinsdag 31 augustus 2010 wordt in Groningen het startschot gegeven voor de academische pabo, een studie 'leraar basisonderwijs' die studenten in vier jaar opleidt voor zowel het normale pabodiploma als een universitair bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen. Aan de nieuwe opleiding nemen naast de Rijksuniversiteit Groningen de Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en de Groningse locatie van Stenden hogeschool deel. Op 31 augustus vindt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. In het eerste jaar starten 55 studenten.

De academische pabo is opgezet om de opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor vwo-leerlingen. Vwo‘ers geven aan dat ze graag willen lesgeven aan jonge kinderen, omdat ze dit werk maatschappelijk relevant vinden. Hoewel het beroep interessant en aantrekkelijk voor ze is, menen de vwo’ers echter dat de bestaande pabo-opleiding te weinig uitdaging biedt.

Achterstandsscholen

Tegelijkertijd heeft het basisonderwijs behoefte aan hoger opgeleide leraren. Uit rapporten van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het basisonderwijs in het noorden van Nederland omhoog moet. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kampen met een flink aantal achterstandsscholen.

Kwaliteitsimpuls

Een academische lerarenopleiding is één van de mogelijkheden om iets aan die situatie te veranderen. Voor vwo-studenten biedt het een studie die inhoudelijk uitdagend en zowel wetenschappelijk als praktijkgericht is. Vanuit het basisonderwijs wordt verwacht dat de academisch gevormde leraren kwalitatief beter onderwijs zullen verzorgen. Ook kunnen ze een kwaliteitsimpuls aan de school als geheel geven.

Hard werken

De 55 studenten die dit jaar met de opleiding starten hebben een toelating achter de rug waarin hun reken- en taalvaardigheden zijn getest en hun motivatie is besproken. De aankomende leraren moeten bereid zijn om hard te werken, want het gaat om een gecomprimeerd programma waarin ze twee diploma's moeten halen. Bovendien lopen ze meteen vanaf het begin van de opleiding stage.

Voortrekkersrol

Na hun studie zullen de studenten een voortrekkersrol vervullen in het basisonderwijs. Op termijn kunnen ze doorgroeien naar staf- of managementfuncties. Een werkveldadviescommissie is opgericht om het basisonderwijs voor te bereiden op de komst van de nieuwe studenten. De commissie zal ook adviseren over het functiebouwwerk en het profiel van de afgestudeerde leraren.

Ondertekening
De ondertekening van samenwerkingsovereenkomst vindt plaats op 31 augustus 2010 in de Senaatkamer van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, om 15.00 uur. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom.

Noot voor de pers

Meer informatie:
- mw. prof.dr. Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren, tel. 050-3636657, e-mail: m.p.c.van.der.werf rug.nl
- mw. drs. Linda Hartemink, projectleider, 050-3639162, e-mail: l.c.hartemink-bolt rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:58

Meer nieuws

 • 31 januari 2023

  Grote Europese beurzen voor Ana Guerberof Arenas en Tina Kretschmer

  Ana Guerberof Arenas en Tina Kretschmer van de Rijksuniversiteit Groningen hebben beiden een ERC Consolidator Grant toegekend gekregen. De Europese Onderzoeksraad (ERC) kent deze persoonsgebonden beurzen ter waarde van €2 miljoen toe aan...

 • 25 januari 2023

  Weinig vertrouwen in instanties bij de Groningse gaswinningsproblematiek

  Marielle Bovenhoff heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de institutionele context op het vertrouwen van de bewoners in deze instanties en de daarbij aangesloten professionals. Tussen systeem en burgers blijkt er een wantrouwende houding te...

 • 16 januari 2023

  Eenzaamheid en depressie

  Blue Monday is de naam die ooit is gegeven aan de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. De RUG wil op deze dag graag aandacht geven aan onderzoek naar depressie. Is er een relatie tussen eenzaamheid en depressie, wat is dit dan precies en wat...