Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Academische pabo gaat van start

25 augustus 2010

Dinsdag 31 augustus 2010 wordt in Groningen het startschot gegeven voor de academische pabo, een studie 'leraar basisonderwijs' die studenten in vier jaar opleidt voor zowel het normale pabodiploma als een universitair bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen. Aan de nieuwe opleiding nemen naast de Rijksuniversiteit Groningen de Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en de Groningse locatie van Stenden hogeschool deel. Op 31 augustus vindt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. In het eerste jaar starten 55 studenten.

De academische pabo is opgezet om de opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor vwo-leerlingen. Vwo‘ers geven aan dat ze graag willen lesgeven aan jonge kinderen, omdat ze dit werk maatschappelijk relevant vinden. Hoewel het beroep interessant en aantrekkelijk voor ze is, menen de vwo’ers echter dat de bestaande pabo-opleiding te weinig uitdaging biedt.

Achterstandsscholen

Tegelijkertijd heeft het basisonderwijs behoefte aan hoger opgeleide leraren. Uit rapporten van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het basisonderwijs in het noorden van Nederland omhoog moet. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kampen met een flink aantal achterstandsscholen.

Kwaliteitsimpuls

Een academische lerarenopleiding is één van de mogelijkheden om iets aan die situatie te veranderen. Voor vwo-studenten biedt het een studie die inhoudelijk uitdagend en zowel wetenschappelijk als praktijkgericht is. Vanuit het basisonderwijs wordt verwacht dat de academisch gevormde leraren kwalitatief beter onderwijs zullen verzorgen. Ook kunnen ze een kwaliteitsimpuls aan de school als geheel geven.

Hard werken

De 55 studenten die dit jaar met de opleiding starten hebben een toelating achter de rug waarin hun reken- en taalvaardigheden zijn getest en hun motivatie is besproken. De aankomende leraren moeten bereid zijn om hard te werken, want het gaat om een gecomprimeerd programma waarin ze twee diploma's moeten halen. Bovendien lopen ze meteen vanaf het begin van de opleiding stage.

Voortrekkersrol

Na hun studie zullen de studenten een voortrekkersrol vervullen in het basisonderwijs. Op termijn kunnen ze doorgroeien naar staf- of managementfuncties. Een werkveldadviescommissie is opgericht om het basisonderwijs voor te bereiden op de komst van de nieuwe studenten. De commissie zal ook adviseren over het functiebouwwerk en het profiel van de afgestudeerde leraren.

Ondertekening
De ondertekening van samenwerkingsovereenkomst vindt plaats op 31 augustus 2010 in de Senaatkamer van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, om 15.00 uur. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom.

Noot voor de pers

Meer informatie:
- mw. prof.dr. Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren, tel. 050-3636657, e-mail: m.p.c.van.der.werf rug.nl
- mw. drs. Linda Hartemink, projectleider, 050-3639162, e-mail: l.c.hartemink-bolt rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:58

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 10 december 2020

  Aletta Jacobsleerstoelen: 15 vrouwelijke hoogleraren aangesteld

  Op Internationale Vrouwendag dit voorjaar kondigde rector magnificus Cisca Wijmenga aan dat de RUG vijftien leerstoelen creëert voor vrouwelijke hoogleraren; de Aletta Jacobsleerstoelen. Vijftien hoogleraren zullen binnenkort starten. De RUG is nu...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...