Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

China's rural development challenges: land tenure reform and local institutional experimentation

08 juli 2010

Promotie: dhr. Y. Zhao, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: China's rural development challenges: land tenure reform and local institutional experimentation

Promotor(s): prof.dr.ir. P.P.S. Ho, prof.dr. L.C.A. Verstappen

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Plattelandsontwikkeling in China

Yongjun Zhao deed interdisciplinaire onderzoek naar verleden, heden en toekomstperspectieven van landrechten in China. Hij geeft een kritische analyse van de landrechten situatie en haar dynamiek, van rurale ontwikkeling, de bestuurlijke en politieke samenhangen waarin deze plaats vindt en de onderliggende sociale, politieke en economische verhoudingen. Ook bespreekt hij de omstreden geschiedenis van landhervorming in China om het politieke karakter daarvan te belichten.

Armoede op het platteland in China en onzekerheid over landrechten worden onder meer veroorzaakt door verlies van landbouwgronden, toenemende sociale conflicten en marginalisering van landlozen. Het huidige systeem van landeigendom is hybride en kenmerkt zich door collectief eigendom, gecombineerd met individueel gebruiksrecht.

De huidige Chinese benadering van landrechten en van beleids- en institutionele hervorming belet de versterking van de rechten en zelforganisatie van kleine boeren. Het huidige hervormingsbeleid richt zich eenvoudigweg op landoverdracht en schaalvergroting. Daarmee bewerkstelligt het een riskant veranderingsproces dat in negatieve zin op het beleid kan terugslaan. Hierin is China vergelijkbaar met andere landen waar de armen onder de (onbedoelde) gevolgen van hervormingen geleden hebben. De aandacht gaat niet naar de levensvoorwaarden voor de armen, vanuit het perspectief van duurzaam landgebruik en oplossingen op de lange termijn, maar richt zich op de korte termijn. Plattelandsontwikkeling in China vereist een nieuw begrip van een systeem van landeigendom dat past bij lokale omstandigheden in de verschillende plattelandsgemeenschappen. Daarvoor is een holistische studie van systemen van landeigendom in China nodig, zoals deze in het verleden gefunctioneerd hebben, wat hun tekortkomingen waren en hoe deze zijn te voorkomen. Het onderzoek van Yongjun Zhao levert hieraan een theoretische bijdrage.

Yongjun Zhao (China, 1970) is gespecialiseerd in ontwikkelingsantropologie en sociaal recht in het kader van natuurlijke hulpbronnen (land, water, bos). Hij volgde zijn opleiding in China, Zuid-Afrika en Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Centrum voor Ontwikkelingsstudies van de RUG. Van 2004-2007 was hij tevens beleidsadviseur bij het United Kingdom Government Department for International Development. Zhao is nu docent bij het Groningen Centre for Law and Governance van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...