Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

China's rural development challenges: land tenure reform and local institutional experimentation

08 juli 2010

Promotie: dhr. Y. Zhao, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: China's rural development challenges: land tenure reform and local institutional experimentation

Promotor(s): prof.dr.ir. P.P.S. Ho, prof.dr. L.C.A. Verstappen

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Plattelandsontwikkeling in China

Yongjun Zhao deed interdisciplinaire onderzoek naar verleden, heden en toekomstperspectieven van landrechten in China. Hij geeft een kritische analyse van de landrechten situatie en haar dynamiek, van rurale ontwikkeling, de bestuurlijke en politieke samenhangen waarin deze plaats vindt en de onderliggende sociale, politieke en economische verhoudingen. Ook bespreekt hij de omstreden geschiedenis van landhervorming in China om het politieke karakter daarvan te belichten.

Armoede op het platteland in China en onzekerheid over landrechten worden onder meer veroorzaakt door verlies van landbouwgronden, toenemende sociale conflicten en marginalisering van landlozen. Het huidige systeem van landeigendom is hybride en kenmerkt zich door collectief eigendom, gecombineerd met individueel gebruiksrecht.

De huidige Chinese benadering van landrechten en van beleids- en institutionele hervorming belet de versterking van de rechten en zelforganisatie van kleine boeren. Het huidige hervormingsbeleid richt zich eenvoudigweg op landoverdracht en schaalvergroting. Daarmee bewerkstelligt het een riskant veranderingsproces dat in negatieve zin op het beleid kan terugslaan. Hierin is China vergelijkbaar met andere landen waar de armen onder de (onbedoelde) gevolgen van hervormingen geleden hebben. De aandacht gaat niet naar de levensvoorwaarden voor de armen, vanuit het perspectief van duurzaam landgebruik en oplossingen op de lange termijn, maar richt zich op de korte termijn. Plattelandsontwikkeling in China vereist een nieuw begrip van een systeem van landeigendom dat past bij lokale omstandigheden in de verschillende plattelandsgemeenschappen. Daarvoor is een holistische studie van systemen van landeigendom in China nodig, zoals deze in het verleden gefunctioneerd hebben, wat hun tekortkomingen waren en hoe deze zijn te voorkomen. Het onderzoek van Yongjun Zhao levert hieraan een theoretische bijdrage.

Yongjun Zhao (China, 1970) is gespecialiseerd in ontwikkelingsantropologie en sociaal recht in het kader van natuurlijke hulpbronnen (land, water, bos). Hij volgde zijn opleiding in China, Zuid-Afrika en Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Centrum voor Ontwikkelingsstudies van de RUG. Van 2004-2007 was hij tevens beleidsadviseur bij het United Kingdom Government Department for International Development. Zhao is nu docent bij het Groningen Centre for Law and Governance van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws