Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Globalisation, regional transformation and the future of European cohesion policy

05 juli 2010

Oratie: dhr. prof.dr. P. McCann, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Globalisation, regional transformation and the future of European cohesion policy

Leeropdracht: Economic Geography

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Het Europese regionale beleid of, meer specifiek, het Europese cohesiebeleid is een integraal onderdeel van de bezigheden van de Europese Unie. Er zijn echter krachtige argumenten die ervoor pleiten het Europese cohesiebeleid te hervormen, wil het effectief blijven. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste heeft globalisering alle onderdelen en alle aspecten van de EU op verschillende manieren beïnvloed. Op al deze veranderingen moet het cohesiebeleid kunnen inhaken. Ten tweede is de EU zelf veranderd doordat het aantal lidstaten is toegenomen en daarmee de onderlinge inkomensongelijkheid.  

In zijn oratie gaat McCann in op zaken die betrekking hebben op de aard van globalisering en hoe deze de manier van denken over Europa en Europees beleid beïnvloeden. Dat doet hij aan de hand van vier punten:  

Ten eerste verandert globalisering de rol en de aard van naties en landen ingrijpend, zoals wij momenteel alom ervaren.

Ten tweede zijn de effecten van globalisering overwegend geografisch van aard en veranderen de relaties tussen steden, regio’s en landen.

Ten derde worden de effecten van globalisering tegenwoordig voornamelijk via mondiale bedrijven en tussen bepaalde stadsregio’s overgebracht, en veel minder tussen individuele landen.

Ten vierde hebben deze transformaties hebben een reëel effect op de grondgedachte achter de EU en op de logica en het ontwerp van haar beleid, vooral het cohesiebeleid.

De wereld is tussen 1989 en 1994 fundamenteel veranderd. Maar onderzoek van de kenmerken van moderne globalisering na 1989 maakt het mogelijk realistischer te denken over de Europese context van de komende decennia.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws