Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gedrag is te regelen

01 juli 2010

Datum: 1 juni 2010

Oratie: dhr. prof.dr. H.L. Trentelman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Leeropdracht: Systeem- en Regeltechniek

Titel: Gedrag is te regelen

Gedrag is te regelen

Wiskundige systeem-en regeltheorie is het gebied binnen de toegepaste wiskunde en de theoretische ingenieurswetenschappen dat zich bezighoudt met de analyse van wiskundige modellen van dynamische systemen die interacteren met hun omgeving, en met het ontwerpen van regelaars en schatters voor dergelijke systemen. In het Engels spreken we over 'Systems and Control'.

Systems and Control houdt zich bezig met dynamische systemen. Onder een dynamisch systeem verstaan we een verschijnsel, bijvoorbeeld fysisch, chemisch, biologisch, economisch, waarvan het gedrag van de tijd afhangt, vaak mede door externe invloeden of beïnvloeding. Bijvoorbeeld het verloop in de tijd van de AEX-index onder invloed van stimuleringsmaatregelen door de overheid, of het temperatuurverloop in een huiskamer als gevolg van de instelling van de thermostaat. Het woord dynamisch refereert aan het feit dat we kijken naar het verloop in de tijd van deze grootheden. Onder een wiskundig model van een dynamisch systeem verstaan we een beschrijving van het systeem in wiskundige taal en in termen van wiskundige concepten. Deze beschrijving zegt welke functies van de tijd in het systeem voorkomen.

Een van de centrale probleemstellingen in de systeem- en regeltheorie is de volgende: gegeven een dynamisch systeem, samen met een lijst van gewenste eigenschappen waaraan de functies in het systeem zouden moeten voldoen (deze lijst noemen we: de specificaties), bepaal een regelaar zodat het geregelde systeem aan de gegeven specificaties voldoet. Het probleem is dus om voor een gegeven dynamisch systeem een geschikte regelaar te ontwerpen.

In deze oratie wordt wordt het vakgebied nader toegelicht. Haar geschiedenis wordt geschetst aan de hand van enkele belangrijke ontwikkelingen in de technologie. Aandacht wordt besteed aan de uitvinding van de stoommachine tijdens de industriële revolutie, de ontwikkeling van de feedback versterker in de eerste helft en de 'Space Race' in de tweede helft van de vorige eeuw.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...