Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Scholen werden hogescholen. De schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw

14 juni 2010

Promotie: dhr. W.S. Vrijlandt, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Scholen werden hogescholen. De schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw

Promotor(s): prof.dr. D.F.J. Bosscher, prof.dr. R.J. Bosker, prof.dr. G.J.E.M. Sanders

Faculteit: Letteren

 

Schaalvergroting hoger beroepsonderwijs ging te snel

In 1983 besloten de ministers Deetman van Onderwijs en Braks van Landbouw in het hoger beroepsonderwijs het aantal instellingen te reduceren en door schaalvergroting grotere, krachtige instellingen te scheppen, die als hogeschool samen met de universiteiten het hoger onderwijs zouden verzorgen. In vakkringen wordt nog betreurd dat het streven naar snel door te voeren bezuinigingen de operatie onder druk zette. Dat leidde tot energiegebruik om de bestaande situatie zoveel mogelijk te handhaven, aldus promovendus Willy Vrijlandt. Als het mogelijk was geweest voor de operatie meer tijd uit te trekken, zou meer energie beschikbaar zijn geweest voor de opbouw en ontwikkeling van de hogescholen, stelt hij.

De ministers van Onderwijs en van Landbouw wilden, circa 35 jaar terug, in het hoger beroepsonderwijs het aantal instellingen reduceren en schaalvergroting doorvoeren. Bijna de helft van de circa vierhonderd hbo-instellingen had op dat moment minder studenten dan de zeshonderd die de ministers als minimum verlangden (250 voor de pabo’s). Ten gevolge van de fusie golf waren in 1985 bijna driehonderd instellingen opgegaan in bijna vijftig hogescholen. Vrijlandt beschrijft hoe met name bij de grote, zogenaamde multisectorale fusies met tien of meer instellingen problemen ontstonden doordat het hoger beroepsonderwijs een grote verscheidenheid aan scholen had met ook aanzienlijke cultuurverschillen. Bestuurlijk ontstonden er op verschillende plaatsen ernstige spanningen tussen de colleges van bestuur van de nieuwe hogescholen en de leiding van de sectoren. Door de complexiteit van de schaalvergroting en het ontbreken van daarvoor benodigde financiële middelen kwamen doelstellingen als een taakverdeling tussen de instellingen en de geografische concentratie van de hogescholen, in deze periode slechts zeer beperkt aan de orde.

Willy Vrijlandt (Rotterdam, 1928) studeerde economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool (nu Erasmus universiteit). Hij promoveert tot doctor aan de Faculteit der Letteren.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.