Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Quantitative assessment of English-American speech relationships

17 juni 2010

Promotie: dhr. R.G. Shackleton, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Quantitative assessment of English-American speech relationships

Promotor(s): prof.dr.ir. J. Nerbonne, prof.dr. W.A. Kretzschmar

Faculteit: Letteren

 

Kwantitatieve beoordeling van Engels-Amerikaanse spraakrelaties

Promovendus Bob Shackleton onderzocht synchrone en diachrone aspecten van de Engelse fonetiek en fonologie door een set van complementaire kwantitatieve gereedschappen toe te passen op Engelse en Amerikaanse dialactdata. Deze gereedschappen resulteren in metingen van geaggregeerde variatie in het gebruik van fonetiek, identificeren dialectgebieden als clusters van sprekers of plaatsen met relatief vergelijkbare gebruikspatronen, onderscheiden gebieden met grote variatie versus meer homogene gebieden, en isoleren groepen van taalkundige eigenschappen die kenmerkend zijn voor specifieke gebieden.

De resultaten op basis van data uit Engeland komen overeen met het standaard beeld, maar verschillen in de identificatie van gebiedsgrenzen en regionale onderscheidende eigenschappen, evenals het plaatsen van die elementen in de context van een voornamelijk continue en willekeurige variatie. Toegepast op Engelse en Amerikaanse dialect data, levert de analyse een sterk bewijs voor een model van nieuwe dialectvorming in de koloniale tijd op basis van competitie tussen en selectie van een set van taalkundige eigenschappen geïntroduceerd door sprekers uit verschillende gebieden van Engeland. Consistent met de vastgelegde historische migratiepatronen, laat de analyse zien dat Amerikaanse spraak een relatief uniforme mix van voornamelijk Zuid-Oost-Engelse varianten is, maar ook dat afzonderlijke regionale Engelse dialecten debet zijn aan belangrijke geografische en sociale variatie in de Amerikaanse uitspraak van de twintigste eeuw. Deze studie laat ondanks enkele tekortkomingen zien hoe breed toepasbaar de kwantitatieve gereedschappen zijn binnen het taalkunde onderzoek, en illustreert hoe deze gereedschappen samen gebruikt kunnen worden om belangrijke inzichten te verwerven in historische taalkundige variatie en ontwikkeling.

Bob Shackleton (Zwitserland, 1956) studeerde economie aan de University of Maryland, College Park (VS). Hij promoveert aan de Faculteit der Letteren van de RUG. Shackleton is werkzaam op het Congressional Budget Office in Washington.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...