Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen

17 juni 2010

Promotie: mw. S.A. Folkerts, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen

Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Ramakers

Faculteit: Letteren

 

Gebruik heiligenlevens Christina Mirabilis onderzocht

Het proefschrift van Suzan Folkerts gaat over middeleeuwse manuscripten met de levensbeschrijving van de dertiende-eeuwse profetes Christina Mirabilis (‘de wonderbaarlijke’). Zij zwierf rond in het bisdom Luik om haar tijdgenoten te waarschuwen voor de straffen in het vagevuur, waarbij zij als levend voorbeeld van boetedoening hevige pijnigingen doorstond. Hoewel zij nooit officieel is heilig verklaard, werd zij door tijdgenoten als heilige en als inspirerend voorbeeld beschouwd. Een van Folkerts’ conclusies is dat Christina’s levensbeschrijving niet zozeer tot voorbeeld diende voor vrome vrouwen alswel voor religieuze mannen met het ambt van priester.

In Voorbeeld op schrift onderzoekt Folkerts waarom, door wie en in welke kringen het heiligenleven van Christina in de eeuwen na het ontstaan werd overgeschreven en (her)gebruikt. Christina leefde in de Zuidelijke Nederlanden, maar haar levensbeschrijving is overgeleverd in een veel ruimer gebied, dat zich uitstrekt van Groningen in het noorden tot Basel in het zuiden. Om antwoorden te vinden zijn niet alleen de afschriften van de tekst onderzocht, maar zijn ook de handschriften waarin ze voorkomen in hun geheel bestudeerd. De samenstelling van de manuscripten, de omringende teksten en gebruikssporen geven informatie over de betekenis en de functie van het heiligenleven van Christina in latere tijden en andere contexten. Het proefschrift beweegt zich op de terreinen van de cultuur- en godsdienstgeschiedenis, handschriftenkunde en geestelijke letterkunde van de late middeleeuwen.

Suzan Folkerts (Groningen, 1976) studeerde Geschiedenis en Mediaevistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen van de RUG. Momenteel is zij als postdoc onderzoeker verbonden aan het European Research Council Starting Grant project ‘Holy Writ and Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages’ (RUG). Het proefschrift verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Machtige partijen bepalen beeld verleden op social media

  Het zijn de gebruikers met de meeste ervaring en gezag die bepalen hoe belangrijke verhalen op online platformen beklijven. Zo maken mainstream media op YouTube de meeste zichtbaar blijvende filmpjes en weerhoudt op Wikipedia een handjevol redacteuren...

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart