Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen

17 juni 2010

Promotie: mw. S.A. Folkerts, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen

Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Ramakers

Faculteit: Letteren

 

Gebruik heiligenlevens Christina Mirabilis onderzocht

Het proefschrift van Suzan Folkerts gaat over middeleeuwse manuscripten met de levensbeschrijving van de dertiende-eeuwse profetes Christina Mirabilis (‘de wonderbaarlijke’). Zij zwierf rond in het bisdom Luik om haar tijdgenoten te waarschuwen voor de straffen in het vagevuur, waarbij zij als levend voorbeeld van boetedoening hevige pijnigingen doorstond. Hoewel zij nooit officieel is heilig verklaard, werd zij door tijdgenoten als heilige en als inspirerend voorbeeld beschouwd. Een van Folkerts’ conclusies is dat Christina’s levensbeschrijving niet zozeer tot voorbeeld diende voor vrome vrouwen alswel voor religieuze mannen met het ambt van priester.

In Voorbeeld op schrift onderzoekt Folkerts waarom, door wie en in welke kringen het heiligenleven van Christina in de eeuwen na het ontstaan werd overgeschreven en (her)gebruikt. Christina leefde in de Zuidelijke Nederlanden, maar haar levensbeschrijving is overgeleverd in een veel ruimer gebied, dat zich uitstrekt van Groningen in het noorden tot Basel in het zuiden. Om antwoorden te vinden zijn niet alleen de afschriften van de tekst onderzocht, maar zijn ook de handschriften waarin ze voorkomen in hun geheel bestudeerd. De samenstelling van de manuscripten, de omringende teksten en gebruikssporen geven informatie over de betekenis en de functie van het heiligenleven van Christina in latere tijden en andere contexten. Het proefschrift beweegt zich op de terreinen van de cultuur- en godsdienstgeschiedenis, handschriftenkunde en geestelijke letterkunde van de late middeleeuwen.

Suzan Folkerts (Groningen, 1976) studeerde Geschiedenis en Mediaevistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen van de RUG. Momenteel is zij als postdoc onderzoeker verbonden aan het European Research Council Starting Grant project ‘Holy Writ and Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages’ (RUG). Het proefschrift verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 05 december 2018

  Fotoreportage: De schatten van de UB

  Fotoreportage over bijzondere boeken op de afdeling Bijzondere collecties van de UB.