Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Democracy through political parties and public participation: the case of the planning history of Groningen, the Netherlands

10 juni 2010

Promotie: dhr. S. Tsubohara, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Democracy through political parties and public participation: the case of the planning history of Groningen, the Netherlands

Promotor(s): prof.dr. G.J. Ashworth

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Politiek en ruimtelijke ordening in Groningen

Wanneer functioneert de democratie het beste? Wanneer de massa veel inspraak heeft of wanneer de besluitvorming slechts wordt overgelaten aan een (gekozen) bestuurlijke elite? Promovendus Shinji Tsubohara bestudeerde de gemeentelijke politiek op het gebied van ruimtelijke ordeling in Groningen gedurende drie decennia (1970-2000), waaronder het roemruchte Verkeerscirculatieplan uit de jaren zeventig.

Volgens de heersende opvatting draait het in een democratie om participatie: hoe meer participatie des te democratischer de besluitvorming, met als ideaal de klassieke Griekse democratie of de ‘New England town meeting’. De participatietheorie is op deze heersende populaire visie gebaseerd. Maar participatietheorie is slechts een van de democratietheorieën die zijn voortgekomen uit de nieuw-linkse beweging van de jaren zestig.

Tsubohara onderzocht de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Groningen vanuit het oogpunt van de participatietheorie en de veel oudere liberaal-democratische theorie, die de nadruk legt op politiek leiderschap. Hij verrichtte drie casestudies. De eerste is het Verkeerscirculatieplan van de jaren zeventig, ingevoerd om het aantal auto’s in de binnenstad drastisch te beperken. De tweede is een discussie uit de jaren tachtig over een autovrij stadspark. De derde is een verkeersplan voor het hele stadsgebied uit de jaren negentig, waarbij geprobeerd werd om een breed draagvlak te creëren middels een grondig participatieproces.

Liberaal-democraten zijn door aanhangers van de participatietheorie vaak verkeerd begrepen en weggezet als elitair. Maar Tsubohara concludeert dat de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Groningen duidelijk maakt dat de participatietheorie een onrealistische kijk op burgers heeft en dat de liberaal-democratische theorie effectief is in het verwezenlijken van het algemeen belang. Politieke partijen hebben een beslissende rol gespeeld bij het realiseren van milieuvriendelijke verkeersplannen. Tsubohara onderstreept het belang van de liberaal-democratische theorie en doet een aantal suggesties over politieke partijen, die niet vervangen kunnen worden door de nieuwe sociale bewegingen.

Shinji Tsubohara (Japan, 1965) studeerde techniek aan de Universiteit van Kobe. Hij verichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...