Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Development of overweight in adolescence. Genes, growth & mood

09 juni 2010

Promotie: mw. E.T. Liem, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Development of overweight in adolescence. Genes, growth & mood

Promotor(s): prof.dr. R.P. Stolk, prof.dr. P.J.J. Sauer

Faculteit: Medische Wetenschappen

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws