Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Video: opening Centre for Russian Studies door Russische aartsbisschop

30 juni 2010

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een Centre for Russian Studies geopend. Met het centrum, gevestigd in de Universiteitsbibliotheek, krijgt de bestudering van de Russisch-Nederlandse relaties aan de RUG een verdere impuls. Bij de opening, op 29 juni 2010, is het centrum ingezegend door aartsbisschop Simon van de Russisch-Orthodoxe Kerk van de Benelux.  

Centre for Russian Studies

Het Centre for Russian Studies richt zich op bestudering van Rusland in de meest brede zin en in het bijzonder van de Russisch-Nederlandse relaties. Het heeft daarnaast een functie als researchbibliotheek en is daarom ook gevestigd in de Universiteitsbibliotheek van de RUG. Het centrum is opgericht op initiatief van de Russkiy Mir Foundation. Deze stichting beijvert zich om wereldwijd op universiteiten centra in te richten waar de Russische samenleving, geschiedenis, cultuur en taal in de breedste zin des woords kunnen worden bestudeerd. Momenteel zijn er al 52 van dergelijke centra in de wereld.  

Speciale relaties RUG/Groningen en Rusland

De reden waarom dit centrum wordt gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen is dat daar reeds een nadrukkelijke traditie is van Nederlands-Russisch onderzoek. Tevens is aan de Faculteit der Letteren een afdeling Slavische Talen en Culturen gevestigd. Het centrum versterkt de bestaande relaties die er al tussen Groningen en Rusland zijn, zoals de samenwerking die Gasunie, Gasterra en het Groninger Museum al hebben met Rusland.

Lezingen en cursussen

Het Centre for Russian Studies heeft een nadrukkelijke publieksfunctie en zal daarom ook lezingen, tentoonstellingen en waar mogelijk cursussen organiseren. Voor studenten Slavisch, Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, en diegenen buiten de Faculteit der Letteren die informatie over Rusland behoeven kan het centrum een onderzoeksfunctie vervullen - te meer omdat toegang mogelijk is tot databases en informatie die normaliter slechts tegen betaling beschikbaar zijn.  

Inzegening

Na een woord van welkom in de aula door prof. dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, volgde een toespraak van prof. Vyacheslav Alekseevich Nikonov, directeur van de Russkiy Mir Foundation. In de Universitsbibliotheek, de plek waar het centrum gevestigd is, was er vervolgens een muzikaal intermezzo, waarna aartsbisschop Simon het centrum inzegende.

Meer informatie

Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge, directeur Nederland-Rusland Centrum

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 05 december 2018

  Fotoreportage: De schatten van de UB

  Fotoreportage over bijzondere boeken op de afdeling Bijzondere collecties van de UB.