Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Video: opening Centre for Russian Studies door Russische aartsbisschop

30 juni 2010

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een Centre for Russian Studies geopend. Met het centrum, gevestigd in de Universiteitsbibliotheek, krijgt de bestudering van de Russisch-Nederlandse relaties aan de RUG een verdere impuls. Bij de opening, op 29 juni 2010, is het centrum ingezegend door aartsbisschop Simon van de Russisch-Orthodoxe Kerk van de Benelux.  

Centre for Russian Studies

Het Centre for Russian Studies richt zich op bestudering van Rusland in de meest brede zin en in het bijzonder van de Russisch-Nederlandse relaties. Het heeft daarnaast een functie als researchbibliotheek en is daarom ook gevestigd in de Universiteitsbibliotheek van de RUG. Het centrum is opgericht op initiatief van de Russkiy Mir Foundation. Deze stichting beijvert zich om wereldwijd op universiteiten centra in te richten waar de Russische samenleving, geschiedenis, cultuur en taal in de breedste zin des woords kunnen worden bestudeerd. Momenteel zijn er al 52 van dergelijke centra in de wereld.  

Speciale relaties RUG/Groningen en Rusland

De reden waarom dit centrum wordt gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen is dat daar reeds een nadrukkelijke traditie is van Nederlands-Russisch onderzoek. Tevens is aan de Faculteit der Letteren een afdeling Slavische Talen en Culturen gevestigd. Het centrum versterkt de bestaande relaties die er al tussen Groningen en Rusland zijn, zoals de samenwerking die Gasunie, Gasterra en het Groninger Museum al hebben met Rusland.

Lezingen en cursussen

Het Centre for Russian Studies heeft een nadrukkelijke publieksfunctie en zal daarom ook lezingen, tentoonstellingen en waar mogelijk cursussen organiseren. Voor studenten Slavisch, Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, en diegenen buiten de Faculteit der Letteren die informatie over Rusland behoeven kan het centrum een onderzoeksfunctie vervullen - te meer omdat toegang mogelijk is tot databases en informatie die normaliter slechts tegen betaling beschikbaar zijn.  

Inzegening

Na een woord van welkom in de aula door prof. dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, volgde een toespraak van prof. Vyacheslav Alekseevich Nikonov, directeur van de Russkiy Mir Foundation. In de Universitsbibliotheek, de plek waar het centrum gevestigd is, was er vervolgens een muzikaal intermezzo, waarna aartsbisschop Simon het centrum inzegende.

Meer informatie

Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge, directeur Nederland-Rusland Centrum

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 juli 2018

  Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2018 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie...

 • 18 juli 2018

  ​Vanaf 2019 masteropleiding Mechanical Engineering

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Nadat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs eerder dit jaar de opleiding goedkeurde, heeft de Nederlands-Vlaamse...

 • 17 juli 2018

  Wout van Bekkum, portret van een pionier

  Moeiteloos vindt hij zijn weg in Jeruzalem en in de National Library daar komt hij net zoveel bekenden tegen als in de Universiteitsbibliotheek van Groningen. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oostenstudies, is kind aan huis in de bibliotheek op de...