Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Uniek onderzoekscentrum op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen

01 juni 2010

Een centrum waar verschillende partijen hun krachten bundelen om onderzoek te doen naar personen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat is de opzet van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen, waarvan er op de wereld geen tweede is. De officiële opening, op vrijdag 11 juni 2010, van het onderzoekscentrum gaat gepaard met een congres voor genodigden.

Eind jaren tachtig werd bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoekslijn met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen opgezet. Onder leiding van hoogleraar Carla Vlaskamp heeft de onderzoeksgroep een uitstekende reputatie opgebouwd, zowel landelijk als internationaal.
Binnen het onderzoekscentrum is nu ook het onderzoek ondergebracht op het gebied van mensen met doofblindheid. Ook dit onderzoek vervult mondiaal een voortrekkersrol. Marleen Jansen adjunct-hoogleraar Orthopedagogiek, is namelijk de eerste ter wereld die zich wetenschappelijk specifiek richt op communicatie met doofblinden. Vlaskamp: ‘Zij heeft doofblinden op de kaart gezet en de uitdaging aangenomen deze vaak onbegrepen mensen uit hun sociale en emotionele isolement te halen.’

Bijzondere zorg

Net als personen met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen vragen ook mensen met aangeboren of later verworven doofblindheid om bijzondere zorg. Daarom is er inhoudelijk tussen deze twee onderzoeksgebieden veel overlap. In lopend onderzoek maken beide onderzoekslijnen al met enige regelmaat gebruik van elkaars expertise. Met de lancering van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities wordt deze samenwerking ook naar buiten toe benadrukt. ‘We kunnen ons nu nog duidelijk profileren als hét onderzoekscentrum op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen,’ aldus Vlaskamp.

Hard nodig

Zo’n gespecialiseerd onderzoekscentrum is hard nodig, merkt Vlaskamp. ‘Veranderingen in de zorg, zoals de nadruk op decentralisatie en zelfstandigheid, hebben ertoe geleid dat in de residentiële zorg vooral mensen met ernstige beperkingen meer pregnant als aparte groep naar voren komen. Met name als het gaat om communiceren, het stimuleren van lichamelijke activiteit en het activeren van het gebruik van compenserende zintuigen is er veel kennis nodig om adequate zorg te kunnen bieden.’

Onderzoekslijnen

Binnen het Research Centre wordt een groot aantal onderzoeken gerealiseerd. Op dit moment wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar gedragsproblemen bij personen met ernstige verstandelijke beperkingen en richt zich een onderzoekslijn op motorische activering van deze doelgroep. Ook is er onderzoek bij personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen naar de alertheid en wordt er gekeken naar de effecten van het voorlezen van multi-sensorische verhalen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het bevorderen van de kwaliteit van communicatie tussen doofblinden en hun communicatiepartners.

Noot voor de pers

- Research Centre on Profound and Multiple Disabilities, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
- Meer informatie: prof.dr. Carla Vlaskamp, tel. (050) 363 65 66, e-mail c.vlaskamp@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:33

Meer nieuws