Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Denken over denken over denken: logica en sociale cognitie

25 mei 2010

Oratie: mw. prof.dr. L.C. (Rineke) Verbrugge, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Denken over denken over denken: logica en sociale cognitie

Leeropdracht: Logica en cognitie

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Per 1 mei 2009 is mevrouw dr. Rineke Verbrugge benoemd tot hoogleraar Logica en Cognitie. Zij leidt de groep Multi-Agent Systems van het Institute for Artificial Intelligence and Cognitive Engineering, ALICE. Op dit moment maken negen onderzoekers deel uit van Verbrugge’s MAS-groep. Kunstmatige Intelligentie is een onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. NWO heeft Verbrugge een VICI-beurs toegekend voor haar onderzoeksprogramma "Cognitive systems in interaction: logical and computational models of higher-order social cognition", dat in juli 2009 van start gegaan is.

De oratie van mevrouw professor Verbrugge op dinsdag 25 mei om 16.15 uur is getiteld ‘Denken over denken over denken: logica en sociale cognitie’. Deze titel verwijst naar het onderzoek van Verbrugge naar hogere-orde sociale cognitie, een onderzoeksthema dat bestudeert hoe mensen redeneren over andermans redeneren over anderen: “Anja weet niet dat Ben weet dat Willem-Frederik weet dat zij een sleutelroman onder pseudoniem geschreven heeft”. Deze cognitieve vaardigheid is relevant bij bijvoorbeeld samenwerken als team en bij onderhandelen. In haar oratie reflecteert Verbrugge op het onderzoek dat tot nu toe is gedaan bij dieren, kinderen en volwassen op het gebied van hogere-orde sociale cognitie. Vervolgens licht zij haar eigen onderzoeksvragen op dit terrein toe. Allereerst: hoe is hogere-orde redeneren in de evolutie eigenlijk ontstaan? En hoe verloopt dat hogere-orde redeneren bij volwassenen nu precies? Vervolgens: hoe kun je met behulp van logica voor sociale cognitie computersystemen bouwen die mensen helpen om complex redeneren over andermans redeneren aan te leren? Verbrugge heeft met haar groep inmiddels nieuwe inzichten ontwikkeld in het functioneren van het recursief sociaal denkvermogen, die een nieuw licht werpen op bestaande theorieën.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:15

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.